1. [Backtest] Chiến lược Novecento - cũ mà mới.

  [Backtest] Chiến lược Novecento - cũ mà mới.
  10/11/2019
  6,293 lượt xem
  * Hi anh em, hôm nay mình sẽ làm backtest cho một chiến lược khá cũ và khá là không hiệu quả, đó cũng là lý do vì sao anh tác giả qua đến trang 2 của chiến lược ở BOE đã phải thêm thắt vào một cơ số các indi mới :D Chiến lược sơ khai không hiệu quả không đồng nghĩa với một ý tưởng tồi, chỉ là nó chưa được phát triển hoàn chỉnh thôi, không biết anh ấy cải tiến ra sao nhưng có vẻ anh ấy thích đánh theo kinh nghiệm nhiều hơn nên thường xuyên phá rule, do các lệnh thắng của anh ấy đa phần không theo setup, nhưng lúc có setup thì anh ấy vẫn bỏ lệnh nên thật khó để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của chiến lược. Do đó mình sẽ code cho tradingview backtest và cải tiến theo ý mình xem thế nào, đồng thời giới thiệu đến anh em cùng thư giãn cuối tuần nhé (đương nhiên sẽ có code backtest tặng anh em tự test nhé) :D

  * Trước khi vào backtest và thêm thắt rule, mời anh em đọc bài gốc ở đây

  BOE: http://www.binaryoptionsedge.com/topic/5910-novecento-5-min-reversal-strategy/
  Bài giới thiệu trên traderviet: https://traderviet.com/threads/bina...chi-danh-cho-newbie-khong-can-nhin-nen.10619/

  * Rule cơ bản:

  0a.
  0b.

  Chart EU IDC M5 (từ bar M5 14/10 5:00 am - 9/11/2019)

  * Backtest theo rule cơ bản của tác giả và thông số chỉ báo giống như ảnh minh họa của tác giả chiến lược trên BOE (TDF(5,20) - Vostro(4))
  0c.

  * Bactest theo rule cơ bản + điều chỉnh chu kỳ Vostro(4) thành Vostro(8) như mặc định của indicator
  01.
  * Backtest theo rule cơ bản + rule của mình :D
  02.
  * Phân tích các lệnh OTM theo rule cơ bản
  03.
  04.

  * Thêm rule của mình: rule PA nhé
  05.
  06.

  * Code indi Vostro, TDF và code backtest để anh em trải nghiệm chiến lược ở các cặp khác trên các sàn khác
  1. Indi Vostro

  Mã:
  //@version=4
  //author:Kıvanç Özbilgiç @fr3762 on twitter
  study("The Vostro Indicator")
  period156 = input(100, minval=1)
  level = input(8, type=input.integer)
  gd120 = sum(hl2, 5)
  gd128 = gd120 * .2
  gd121 = sum(high - low, 5)
  gd136 = gd121 * .2 * .2
  
  ibuff116 = (low - gd128) / gd136
  ibuff112 = (high - gd128) / gd136
  
  ibuff108 = iff(ibuff112 > level and high > wma(hl2, period156), 90, iff(ibuff116 < -level and low < wma(hl2, period156), -90, 0))
  ibuff109 = iff(ibuff112 > level and ibuff112[1] > level or ibuff116 < -level and ibuff116[1] < -8, 0, ibuff108)
  plot(ibuff109, color=color.blue, linewidth=2)
  plot(80)
  plot(-80)
  2. Indi Trend Direction Force Index
  Mã:
  //@version=4
  //author:causecelebre
  study("Trend Direction Force Index - TDFI [wm]", shorttitle="TDFI [wm]")
  
  filterHigh = input(1, title="Filter High")
  filterMid1 = 0.5
  filterMid2 = -0.5
  filterLow = input(-1, title="Filter Low")
  price = input(close, "Period")
  
  //TFD5
  lookback5 = input(5, title="Lookback")
  mma5 = ema(price * 1000, lookback5)
  smma5 = ema(mma5, lookback5)
  
  impetmma5 = mma5 - mma5[1]
  impetsmma5 = smma5 - smma5[1]
  divma5 = abs(mma5 - smma5)
  averimpet5 = (impetmma5 + impetsmma5) / 2
  
  number5 = averimpet5
  pow5 = 3
  result5 = float(na)
  
  for i = 1 to pow5 - 1 by 1
    if i == 1
      result5 := number5
      result5
    result5 := result5 * number5
    result5
  
  tdf5 = divma5 * result5
  ntdf5 = tdf5 / highest(abs(tdf5), lookback5 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  plot(ntdf5, linewidth=3, color=color.red)
  
  //TFD20
  lookback20 = input(20, title="Lookback")
  mma20 = ema(price * 1000, lookback20)
  smma20 = ema(mma20, lookback20)
  
  impetmma20 = mma20 - mma20[1]
  impetsmma20 = smma20 - smma20[1]
  divma20 = abs(mma20 - smma20)
  averimpet20 = (impetmma20 + impetsmma20) / 2
  
  number20 = averimpet20
  pow20 = 3
  result20 = float(na)
  
  for i = 1 to pow20 - 1 by 1
    if i == 1
      result20 := number20
      result20
    result20 := result20 * number20
    result20
  
  tdf20 = divma20 * result20
  ntdf20 = tdf20 / highest(abs(tdf20), lookback20 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  plot(ntdf20, linewidth=3, color=color.yellow)
  
  hline(filterHigh, color=color.black, linewidth=3)
  hline(filterMid1, color=color.gray)
  hline(filterMid2, color=color.gray)
  hline(filterLow, color=color.black, linewidth=3)
  3. Code backtest
  Mã:
  //@version=4
  //Bo Novecento M5
  //author: anhnguyen14
  
  strategy(title="Bo Novecento M5", overlay=true, pyramiding=14)
  
  // === INPUTS
  
  setup=input(true, title="Check = Novecentas Setup / Uncheck = anhnguyen14 Setup")
  
  // - /INPUTS
  
  //The Vostro Indicator
  period156 = 100
  level = input(8, title="Vostro Level")
  gd120 = sum(hl2, 5)
  gd128 = gd120 * .2
  gd121 = sum(high - low, 5)
  gd136 = gd121 * .2 * .2
  
  ibuff116 = (low - gd128) / gd136
  ibuff112 = (high - gd128) / gd136
  
  
  ibuff108 = iff(ibuff112 > level and high > wma(hl2, period156), 90, iff(ibuff116 < -level and low < wma(hl2, period156), -90, 0))
  ibuff109 = iff(ibuff112 > level and ibuff112[1] > level or ibuff116 < -level and ibuff116[1] < -8, 0, ibuff108)
  //plot(ibuff109, color=color.blue, linewidth=2)
  //plot(80)
  //plot(-80)
  
  //Trend Direction Force Index
  filterHigh = 0.5
  filterMid = 0
  filterLow = -0.5
  price = close
  
  //TFD5
  lookback5 = input(5, title="TDF Slow")
  mma5 = ema(price * 1000, lookback5)
  smma5 = ema(mma5, lookback5)
  
  impetmma5 = mma5 - mma5[1]
  impetsmma5 = smma5 - smma5[1]
  divma5 = abs(mma5 - smma5)
  averimpet5 = (impetmma5 + impetsmma5) / 2
  
  number5 = averimpet5
  pow5 = 3
  result5 = float(na)
  
  for i = 1 to pow5 - 1 by 1
    if i == 1
      result5 := number5
      result5
    result5 := result5 * number5
    result5
  
  tdf5 = divma5 * result5
  ntdf5 = tdf5 / highest(abs(tdf5), lookback5 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  //plot(ntdf5, linewidth=3, color=color.red)
  
  //TFD20
  lookback20 = input(20, title="TDF Fast")
  mma20 = ema(price * 1000, lookback20)
  smma20 = ema(mma20, lookback20)
  
  impetmma20 = mma20 - mma20[1]
  impetsmma20 = smma20 - smma20[1]
  divma20 = abs(mma20 - smma20)
  averimpet20 = (impetmma20 + impetsmma20) / 2
  
  number20 = averimpet20
  pow20 = 3
  result20 = float(na)
  
  for i = 1 to pow20 - 1 by 1
    if i == 1
      result20 := number20
      result20
    result20 := result20 * number20
    result20
  
  tdf20 = divma20 * result20
  ntdf20 = tdf20 / highest(abs(tdf20), lookback20 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  //plot(ntdf20, linewidth=3, color=color.yellow)
  
  //hline(filterHigh, color=color.black)
  //hline(filterMid, color=color.black)
  //hline(filterLow, color=color.black)
  
  
  //Barry Support & Resistance
  FractalLen=3
  isFractal(x) => highestbars(x,FractalLen*2+1)==-FractalLen
  sF=isFractal(-low), support=low, support:=sF ? low[FractalLen] : support[1]
  rF=isFractal(high), resistance=high, resistance:=rF ? high[FractalLen] : resistance[1]
  //plot(series=support, title="Support", color=color.blue, offset=-FractalLen)
  //plot(series=resistance, title="Resistance", color=color.red, offset=-FractalLen)
  plotshape(sF, title="Lower fractal", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.black, offset=-FractalLen, size=size.tiny)
  plotshape(rF, title="Upper fractal", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.black, offset=-FractalLen, size=size.tiny)
  
  //Put Condition
  
  //Novecento M5 - Put Condition
  x=
      setup?
      ibuff109>80
      and ntdf5==1
      and ntdf20<0.5
      :
      ibuff109>80
      and ntdf5==1
      and ntdf20<0.5
      and high[barssince(rF)+3]<resistance[barssince(rF)+3]
      and close[0]<resistance[barssince(rF)+3]
     
    
  //Call Condition
  
  //Novecento M5 - Call Condition
  y=
      setup?
      ibuff109<-80
      and ntdf5==-1
      and ntdf20>-0.5
      :
      ibuff109<-80
      and ntdf5==-1
      and ntdf20>-0.5
      and low[barssince(sF)+3]>support[barssince(sF)+3]
      and close[0]>support[barssince(sF)+3]
     
  
  
  // - /FUNCTIONS
  
  //--------------------------------------\\
  
  // Alert
  putcol = x ? color.red : na
  callcol = y ? color.blue : na
  bgcolor(putcol, transp=70, offset=1, title="Put Signal For Macro (A)")
  bgcolor(callcol, transp=70, offset=1, title="Call Signal For Macro (A)")
  
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=(y))
  
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=(x))
  
  strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  
    
  //EOF
  =====Nice Weekend & Lucky Trading===
   

  Thông tin tác giả

  Pine Coder & Macro Recorder Copy Signal.
  Website: https://vn.tradingview.com/chart/rQzEhwCx/
  Telagram: https://t.me/anhnguyen14
  Thêm thông tin
  Lưu
  quannguyenvanqpvĩnh0902 bài này.
  Xem thêm
  Đang tải...
 2. * Backtest rule cơ bản với setup Strong breakout bar nhưng tráo đổi setup call thành put, put thành call :D
  07. 08.
   
  vĩnh0902 bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 10/11/2019
 3. * Tổng kết lại sau khi thêm Price Action vào rule của anh tác giả và trả giá trị indi Vostro về mặc định là 8 chúng ta có được kết quả backtest khá tốt trong 4 tuần qua với chiến lược này :)
  chrome_qh7ceVqQ5x.
   
  John Nguyenvĩnh0902 bài này.
 4. nếu indi Vostro111 này trong mt4 thì chỉnh về 8 là chỉnh cái gì bác
   
 5. Bạn mở file tpl ra tìm đến đoạn name=VOSTRO111 dòng Length=4 sửa lại thành 8 là ok
  Mã:
  name=VOSTRO111
  flags=339
  window_num=2
  <inputs>
  Length=4
   
 6. tui có xài indi này trong chiến lược cũ, có đều nếu chỉnh thành 8, tín hiệu nhiều lắm...
  chiến lược cũ ở đây https://traderviet.com/threads/chia-se-bo-indi-bo-cua-toi.30263/
   
 7. với bác có cách nào để chỉnh lại xem lịch sử của indi này đc ko, lịch sử của nó chỉ tầm 4 ngày là hết rồi.
   
 8. Thua, mình không biết mql, với lại mình cũng không có xài MT4 luôn, chỉ có MT5 để review nhiều cặp cùng lúc thôi hà, các kỹ thuật trade mình đều dùng Tradingview, bạn vào khu vực MQL trên traderviet mình hỏi thử xem :D
   
  Trương Nhật bài này.
 9. Cái này giống Novecento cải tiến nè, không biết Vostro111 này tác giả chiến lược có chế biến lại không chứ Vostro của tác giả indi trên tradingview (cũng là tác giả Vostro trên MT4) khi tăng lên 8 độ nhiễu giảm hẳn, bạn xem ảnh minh họa bên trên á :D
   
  Trương Nhật bài này.
 10. với bác có cách nào để chỉnh lại xem lịch sử của indi này đc ko, lịch sử của nó chỉ tầm 4 ngày là hết rồi.
  không rõ lắm, nhưng trên mt4 mà chỉnh 4 thành 8 là ra 1 đống tín hiệu. Thanks ông nhá
   
  anhnguyen14 bài này.
 11. Ừm MT4/MT5 indi mà không có file mq4/mq5 là mình không biết trong đó nó viết thuật toán thế nào, mà mình không biết nó code thế nào thì không bao giờ mình dùng, nên mình chọn tradingview là vậy :D
   
  Trương Nhật bài này.
 12. Sau hai tuần quay lại xem backtest của em này thì thật ấn tượng, phong độ không hề giảm mà còn tăng lên, chỉ có điều là quá ít lệnh thui :D
  chrome_Ii2SIYghyx.
   
  Trương Nhật bài này.
 13. thêm vài tuần nữa, chứ 2 tuần ít lắm :D
   
 14. Sau vài tuần quay lại, thật sự nể cái chiến lược này rồi, phong độ luôn ổn định :)
  chrome_ZDwMIC3tQD.
   
 15. @vĩnh0902 test lại cái này 2 tháng xem, keke, vốn lớn tính kelly đi chiến lược này ổn áp :D
  Mã:
  //@version=4
  //Bo Novecento M5
  //author: anhnguyen14
  
  strategy(title="Bo Novecento M5", overlay=true, pyramiding=14)
  
  // === INPUTS
  
  setup1=input(true, title="Novecentas Setup")
  // - /INPUTS
  
  //The Vostro Indicator
  period156 = 100
  level = input(8, title="Vostro Level")
  gd120 = sum(hl2, 5)
  gd128 = gd120 * .2
  gd121 = sum(high - low, 5)
  gd136 = gd121 * .2 * .2
  
  ibuff116 = (low - gd128) / gd136
  ibuff112 = (high - gd128) / gd136
  
  
  ibuff108 = iff(ibuff112 > level and high > wma(hl2, period156), 90, iff(ibuff116 < -level and low < wma(hl2, period156), -90, 0))
  ibuff109 = iff(ibuff112 > level and ibuff112[1] > level or ibuff116 < -level and ibuff116[1] < -8, 0, ibuff108)
  //plot(ibuff109, color=color.blue, linewidth=2)
  //plot(80)
  //plot(-80)
  
  //Trend Direction Force Index
  filterHigh = 0.5
  filterMid = 0
  filterLow = -0.5
  price = close
  
  //TFD5
  lookback5 = input(5, title="TDF Fast")
  mma5 = ema(price * 1000, lookback5)
  smma5 = ema(mma5, lookback5)
  
  impetmma5 = mma5 - mma5[1]
  impetsmma5 = smma5 - smma5[1]
  divma5 = abs(mma5 - smma5)
  averimpet5 = (impetmma5 + impetsmma5) / 2
  
  number5 = averimpet5
  pow5 = 3
  result5 = float(na)
  
  for i = 1 to pow5 - 1 by 1
    if i == 1
      result5 := number5
      result5
    result5 := result5 * number5
    result5
  
  tdf5 = divma5 * result5
  ntdf5 = tdf5 / highest(abs(tdf5), lookback5 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  //plot(ntdf5, linewidth=3, color=color.red)
  
  //TFD20
  lookback20 = input(20, title="TDF Slow")
  mma20 = ema(price * 1000, lookback20)
  smma20 = ema(mma20, lookback20)
  
  impetmma20 = mma20 - mma20[1]
  impetsmma20 = smma20 - smma20[1]
  divma20 = abs(mma20 - smma20)
  averimpet20 = (impetmma20 + impetsmma20) / 2
  
  number20 = averimpet20
  pow20 = 3
  result20 = float(na)
  
  for i = 1 to pow20 - 1 by 1
    if i == 1
      result20 := number20
      result20
    result20 := result20 * number20
    result20
  
  tdf20 = divma20 * result20
  ntdf20 = tdf20 / highest(abs(tdf20), lookback20 * 3)
  
  //c = ntdf5 > filterHigh ? color.green : ntdf < filterLow ? color.red : color.gray
  //plot(ntdf20, linewidth=3, color=color.yellow)
  
  //hline(filterHigh, color=color.black)
  //hline(filterMid, color=color.black)
  //hline(filterLow, color=color.black)
  
  
  //Barry Support & Resistance
  FractalLen=3
  isFractal(x) => highestbars(x,FractalLen*2+1)==-FractalLen
  sF=isFractal(-low), support=low, support:=sF ? low[FractalLen] : support[1]
  rF=isFractal(high), resistance=high, resistance:=rF ? high[FractalLen] : resistance[1]
  //plot(series=support, title="Support", color=color.blue, offset=-FractalLen)
  //plot(series=resistance, title="Resistance", color=color.red, offset=-FractalLen)
  plotshape(sF, title="Lower fractal", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.black, offset=-FractalLen, size=size.tiny)
  plotshape(rF, title="Upper fractal", style=shape.diamond, location=location.abovebar, color=color.black, offset=-FractalLen, size=size.tiny)
  
  //Put Condition
  
  //Novecento M5 - Put Condition - Novecentas Setup
  x1=
      setup1?
      ibuff109>80
      and ntdf5==1
      and ntdf20<0.5
      :false
  
  
  //Novecento M5 - Call Condition - Novecentas Setup
  y1=
      setup1?
      ibuff109<-80
      and ntdf5==-1
      and ntdf20>-0.5
      : false
  
  
  // - /FUNCTIONS
  
  x=
      x1
  y=
      y1
     
  //--------------------------------------\\
  
  // Alert
  putcol = x ? color.red : na
  callcol = y ? color.blue : na
  bgcolor(putcol, transp=70, offset=1, title="Put Signal For Macro (A)")
  bgcolor(callcol, transp=70, offset=1, title="Call Signal For Macro (A)")
  
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=(y))
  
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=(x))
  
  strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  
    
  //EOF
   
 16. Chiến lược ăn 1 cây nến M5 cặp EU thì các broker thích điều này :))
   
 17. Chính xác, nên tuyệt đối không được dùng data của broker để trade 5M :D
   
 18. @vĩnh0902 đây cũng là 1 dạng phân kỳ, vĩnh xem hiệu suất 2tháng ổn ko để cho vào ma trận luôn được ko?
   
  vĩnh0902 bài này.
 19. Xem danh sách giao dịch tháng 12 thì đa số lệnh nằm ngoài khung giao dịch của ma trận, thôi để ngắm làm động lực thôi :D
   
  vĩnh0902 bài này.
 20. hjhj k biêt bác đang nhắc đến dạng nào z bác
   

Bình luận mới nhất

 • Mạc An trong Thị trường CFD - Index quốc tế 748 Xem / 7 Trả lời
 • Mạc An trong Hệ thống giao dịch 15,524 Xem / 56 Trả lời
 • Trinh Phat trong Video Clips 6,376 Xem / 63 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  Tickmill
  OlympTrade
  FT Markets
  LiteForex
  Doo Prime
  AETOS
  FBS
  Capstone
  BDSwiss
  AxiTrader
  FXCM
  Đang tải...
  0