1. Câu chuyện về Quỹ đầu tư Quốc gia thành công nhất Thế giới

  Câu chuyện về Quỹ đầu tư Quốc gia thành công nhất Thế giới
  04/01/2020
  1,709 lượt xem
  Giới thiệu

  Quỹ dầu mỏ Na Uy, hay Quỹ hưu trí chính phủ toàn cầu, tên chính thức của nó, được thành lập sau khi chúng tôi phát hiện ra dầu ở Biển Bắc. Quỹ này được thành lập để bảo vệ nền kinh tế khỏi những biến động trong doanh thu từ dầu mỏ. Nó cũng phục vụ như một nguồn dự trữ tài chính và như một kế hoạch tiết kiệm dài hạn để cả thế hệ hiện tại và tương lai được hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ phong phú của đất nước.
  ai.imgur.com_eEfXTiG.

  Doanh thu từ dầu rất quan trọng đối với Na Uy (năm 2018, doanh thu từ dầu khí chiếm tới 18% GDP và 62% tổng lượng xuất khẩu), nhưng một ngày nào đó dầu sẽ cạn. Mục đích của quỹ là đảm bảo rằng Chính phủ Na Uy sẽ sử dụng số tiền này một cách có trách nhiệm, suy nghĩ lâu dài và bảo vệ tương lai của nền kinh tế Na Uy.

  Lợi nhuận đến từ đâu?

  Mặc dù doanh thu từ sản xuất dầu khí được chuyển vào quỹ, các khoản tiền gửi này chiếm chưa đến một nửa giá trị của quỹ. Hầu hết số tiền này đã kiếm được bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, thu nhập cố định và bất động sản.

  Quỹ này hiện là một trong những quỹ lớn nhất thế giới, sở hữu gần 1,5% tổng số cổ phần trong các công ty niêm yết trên thế giới. Điều này có nghĩa là họ có cổ phần trong khoảng 9.000 công ty trên toàn thế giới. Ngoài ra, quỹ này còn sở hữu hàng trăm tòa nhà ở một số thành phố hàng đầu thế giới, nơi tạo ra thu nhập cho thuê. Quỹ cũng nhận được một dòng thu nhập ổn định từ việc cho vay đối với các quốc gia và công ty. Bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của Na Uy rộng rãi, Họ giảm tối đa rủi ro.

  Họ sử dụng lợi nhuận của quỹ để chi tiêu thế nào?

  Mỗi năm, chính phủ Na Uy chỉ có thể chi một phần nhỏ của quỹ, nhưng số tiền này vẫn chiếm gần 20% ngân sách của chính phủ.

  Có một sự đồng thuận chính trị rộng rãi về cách quản lý quỹ. Chúng ta càng chi tiêu tiết kiệm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có vị trí tốt hơn để đối phó với suy thoái và khủng hoảng trong tương lai. Thặng dư ngân sách được chuyển vào quỹ, trong khi thâm hụt được bảo đảm bằng tiền từ quỹ. Nói cách khác, chính quyền có thể chi tiêu nhiều hơn trong thời gian khó khăn và ít hơn trong thời gian tốt. Vì vậy, quỹ này cũng mang lại lợi ích cho nhiều người nhất có thể trong tương lai, các chính trị gia đã đồng ý về quy tắc tài khóa đảm bảo rằng không chi tiêu nhiều hơn lợi tức dự kiến cho quỹ. Trung bình, chính phủ chỉ chi tiêu tương đương với lợi nhuận thực sự của quỹ, ước tính khoảng 3% mỗi năm. Theo cách này, doanh thu từ dầu chỉ được bơm dần dần vào nền kinh tế. Đồng thời, chỉ có tiền lãi của quỹ được chi tiêu, chứ không phải số tiền gốc (số tiền gốc là doanh thu từ bán tài nguyên)

  Giá trị thị trường

  Vào cuối quý 3 năm 2019, giá trị thị trường của quỹ là 9,742 tỷ kroner. Hơn một nửa giá trị của quỹ là tiền lãi từ các khoản đầu tư, và tổng cộng lên tới 4.897 tỷ kroner. 3.331 tỷ kroner được đầu tư từ chính phủ và 1 514 tỷ kroner đến từ tiền tệ.

  upload_2020-1-4_22-13-55.

  Có thể thấy rằng từ 2010, mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu bán tài nguyên đã giảm, nhưng tài sản của quỹ vẫn tăng nhanh chóng nhờ lợi nhuận từ các khoản đầu tư.

  Phân bổ tài sản

  upload_2020-1-4_22-16-11.

  Vào cuối quý 3 năm 2019, quỹ đã được đầu tư với 69,1% cổ phần, 2,8% vào bất động sản chưa niêm yết và 28,2% thu nhập cố định.

  Vào cuối quý 3 năm 2019, các khoản đầu tư vốn cổ phần của quỹ có giá trị thị trường là 6.729 tỷ kroner, trong khi giá trị thị trường của các khoản đầu tư thu nhập cố định là 2.744 tỷ kroner. Các khoản đầu tư bất động sản chưa niêm yết có giá trị thị trường là 268 tỷ kroner.

  upload_2020-1-4_22-17-17.

  Lịch sử

  1960
  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1960_1960_statsminister_gerhardsen.

  Ý tưởng về một quỹ dầu của Na Uy được hình thành khi Thủ tướng Einar Gerhardsen và Chính phủ của ông tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa Na Uy. Điều này đặt cơ sở cho cách tiếp cận của Na Uy trong quản lý tài nguyên, dựa trên các hướng dẫn của quốc hội về quản lý dài hạn và có trách nhiệm, đảm bảo sự kiểm soát mạnh mẽ của chính phủ.

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1960_1960_kontinentalsokkelen803px.

  ...các công ty dầu khí quốc tế có tài nguyên và kinh nghiệm đã nhận được giấy phép tìm kiếm dầu, nhưng nhà nước Na Uy vẫn kiểm soát.

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1960_1960_int_oljeselskaper_1224px.

  1966

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_historie_illustrasjon2.

  Việc tìm kiếm dầu bắt đầu. 37 giếng được khoan trong bốn năm tới.

  1969

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1969_1969_ekofisk_feltet_main.

  Ekofisk, mỏ dầu đầu tiên của Na Uy, được phát hiện ở Biển Bắc. Sản xuất bắt đầu vào năm 1971.
  Một ngày trước đêm Giáng sinh 1969, có thông báo rằng chúng ta đã tìm thấy dầu. Rất nhiều dầu!

  Ekofisk là mỏ dầu lớn nhất từng được tìm thấy trên biển. Cuộc phiêu lưu của Na Uy đã bắt đầu.

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1969_1969_oljefund_1224px.

  1974

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1974_to_arb_70_tall_or_0001_kopi_2.

  Bộ Tài chính đệ trình báo cáo của Quốc hội về "Vai trò của hoạt động dầu khí đối với xã hội Na Uy", thảo luận về cách sử dụng tài sản dầu mỏ của đất nước.

  1983

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1983_1983_solnedgang.

  Ủy ban Tempo, do cựu thống đốc Ngân hàng Norges Hermod Skånland làm chủ tịch, đệ trình một báo cáo (NOU 1983: 27) đề xuất thành lập một quỹ nơi chính phủ có thể lưu trữ doanh thu dầu tạm thời hiện tại và chỉ chi tiêu trên số tiền lãi.

  1990

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1990_1990_stortinget.

  Quốc hội Na Uy Na Uy thông qua luật thành lập Quỹ Dầu khí của Chính phủ. Kế hoạch là thường xuyên chuyển vốn từ nguồn thu xăng dầu của chính phủ sang quỹ. Mục đích của quỹ là để hỗ trợ chính phủ quản lý dài hạn doanh thu từ xăng dầu.

  Quỹ này được thành lập để cung cấp cho chính phủ cơ hội điều động chính sách tài khóa nếu giá dầu giảm hoặc hợp đồng kinh tế đại lục.

  Nó cũng phục vụ như một công cụ để quản lý những thách thức tài chính của dân số già và dự kiến giảm doanh thu xăng dầu. Quỹ được thiết kế để đầu tư lâu dài, nhưng theo cách có thể rút ra khi có yêu cầu.

  1996

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1996_first_inflow_2500px2.

  Quỹ được chuyển nhượng vốn lần đầu tiên từ Bộ Tài chính. Việc đầu tư này giống như là dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Na Uy. Nó đòi hỏi tất cả các tài sản sẽ được đầu tư bên ngoài Na Uy.

  1997

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1997_klode2.

  Quỹ này được đầu tư phần lớn vào trái phiếu chính phủ. Bộ quyết định đầu tư 40% của quỹ vào cổ phiếu.

  1998
  awww.nbim.no_globalassets_timeline_1998_nbim_fra_filmen.

  Ngân hàng Quản lý đầu tư Norges được thành lập vào ngày 1 tháng 1 để thay mặt Bộ Tài chính quản lý quỹ.

  Họ chuyển đổi khoảng 40% danh mục đầu tư trái phiếu của quỹ thành cổ phiếu trong nửa đầu năm

  2000

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2000_klde_fremvoksende_okonimier.

  Năm thị trường mới nổi được thêm vào chỉ số tham chiếu thị trường vốn của quỹ.

  2002

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_forside_arsrapport_clean_blatt_filter2_2500px.

  Trái phiếu và chứng khoán doanh nghiệp được thêm vào chỉ số tham chiếu thu nhập cố định của quỹ.

  2004

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2004_atombombe_tidslinjen_2.

  Thành lập hướng dẫn các quy tắc đạo đức của Quỹ

  2006

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_forside_arsrapport_clean_blatt_filter2_2500px.

  Quỹ Dầu khí Chính phủ (Government Petroleum Fund)đổi tên thành Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu (Government Pension Fund Global).nment Pension Fund Global.

  2007

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2007_2007_aksjeselskaper_klode.

  Bộ Tài chính quyết định tăng tỷ lệ quỹ đầu tư vào thị trường vốn từ 40 đến 60%. Đồng thời cũng quyết định thêm các công ty vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư chuẩn. Việc tăng tỷ lệ đầu tư vào thị trường vốn được thực hiện ngay lập tức.

  2008

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2008_forside_arsrapport_clean_blatt_filter_2500px.

  Bộ Tài chính thêm vào bất động sản trong cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ, với tỷ lệ tối đa là 5% tổng tài sản. Tất cả các thị trường mới nổi được thêm vào trong chỉ số tham chiếu cho cổ phiếu.

  Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế dẫn đến lợi nhuận âm cho quỹ -23,3%.

  2009

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_forside_arsrapport_clean_blatt_filter2_2500px.

  Các hướng dẫn đạo đức của Quỹ được đánh giá và các biện pháp mới được bắt đầu khi có hiệu lực từ năm 2010.

  Tỷ lệ đầu tư vốn cổ phần đạt 60% trong tháng Sáu.

  Quỹ đã trở lại với mức lợi nhuận kỷ lục 25,6 phần trăm.

  2010

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2010_2010_eiendomsmandata_shutterstock.

  Một nhiệm vụ được đưa ra để đầu tư tối đa 5 phần trăm quỹ vào bất động sản thông qua việc giảm tương ứng tỷ lệ nắm giữ tài sản thu nhập cố định.

  2011

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2011_regent_street.

  Các khoản đầu tư bất động sản đầu tiên là 25% cổ phần trong các bất động sản The Regent Street Regent Street ở London. Regent Street là một trong những phố mua sắm sầm uất nhất London với các nhà bán lẻ bao gồm Apple, Burberry, Banana Republic và Hamley. Các tài sản trong danh mục Regent Street, bao gồm 113 tòa nhà trải rộng trên 39 khối, được sở hữu bởi Vương miện Bất động sản thay mặt cho Vương quốc Anh.

  2012

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2012_klde_fremvoksende_okonimier.

  Bộ Tài chính công bố kế hoạch giảm dần tỷ lệ nắm giữ cổ phần ở châu Âu xuống khoảng 40% quỹ và tăng đầu tư vào các thị trường mới nổi lên 10%.

  2013

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_historie_illustrasjon.

  Lợi nhuận hàng năm là mức tốt thứ hai trong lịch sử quỹ Fund cho đến nay và giá trị thị trường tăng hơn 1.200 tỷ kroner.

  Quỹ thực hiện đầu tư vào bất động sản ở Mỹ lần đầu tiên.

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2013_ny.

  Quỹ đầu tư bất động sản đầu tiên ở Mỹ. Đầu tư bao gồm năm bất động sản ở New York, Washington, D.C. và Boston. Khoản đầu tư này phù hợp với chiến lược xây dựng danh mục đầu tư bất động sản toàn cầu với chất lượng cao.

  2015

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_forside_arsrapport_clean_blatt_filter2_2500px.

  Bắt đầu từ năm nay, Hội đồng Đạo đức gửi các đề xuất của mình trực tiếp đến Ngân hàng Norges, thay vì cho Bộ Tài chính. Ban điều hành Norges Bank, ban điều hành quyết định quan sát và loại trừ các công ty.

  2017

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_2017_2017_real_estate.

  Một mô hình quản lý mới được giới thiệu. Từ năm 2017, Ngân hàng Norges quyết định phân bổ bất động sản trong phạm vi hạn chế bắt buộc mà danh mục đầu tư bất động sản chưa niêm yết có thể chiếm tới 7% danh mục đầu tư.

  Giá trị quỹ lần đầu tiên đạt 1.000.000.000.000 đô la, tương đương 1 nghìn tỷ đô la.

  Việc các đồng tiền chính trên thế giới tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ, kết hợp với thị trường vốn tăng trưởng mạnh, làm cho giá trị của quỹ, khi được định giá bằng đô la, tăng nhanh chóng.

  awww.nbim.no_globalassets_images_real_estate_asia_tokyo_skyline_lowres.

  Quỹ Quỹ thực hiện các khoản đầu tư bất động sản đầu tiên ở châu Á, mua 70% trong số năm bất động sản ở Tokyo.

  2019

  awww.nbim.no_globalassets_timeline_forside_arsrapport_clean_blatt_filter2_2500px.

  Giá trị của quỹ đạt 10.000 tỷ kroner vào ngày 25 tháng 10. Khoảng một nửa giá trị thị trường là tiền lãi từ các khoản đầu tư của quỹ. Quỹ đã nhận được dòng vốn chỉ trên 3.300 tỷ kroner. Phần còn lại của giá trị thị trường là biến động trong krone Na Uy.

  Quý đầu tiên của năm 2019 là lợi nhuận hàng quý tốt nhất của quỹ được tính bằng kroner từ trước đến nay, với 738 tỷ kroner.

  Quỹ này đang nắm giữ tài sản gì ở Việt Nam?

  Cổ phiếu: 42 công ty, 460 triệu USD

  upload_2020-1-4_22-20-6.

  xem thêm tại: Thefund
   

  Thông tin tác giả

  Tiên sư thằng Fed in tiền trong 1 tuần bằng GDP Việt Nam trong 1 năm
  Thêm thông tin

  Các file đính kèm:

  Lưu
  Xem thêm
  Đang tải...

Bình luận mới nhất

 • gabaybong trong Chuyện bên lề 258 Xem / 1 Trả lời
 • Khuong Duy trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 3,518 Xem / 67 Trả lời
 • qitino trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 16,251 Xem / 13 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  LiteForex
  Doo Prime
  FXCM
  AxiTrader
  BDSwiss
  Capstone
  FBS
  AETOS
  Tickmill
  OlympTrade
  FT Markets
  Đang tải...
  0