Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Kim loại quý - Hàng hóa' bắt đầu bởi SignalCenter, 12/06/2020.

 1. PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 0.6900
  Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6815 & 0.6785
  Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6925 & 0.6960

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0612.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.2655
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2550 & 1.2515
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2705 & 1.2750

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0612.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.1330
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1260
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1355 & 1.1385

  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0612.gif

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 107.10
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.55 & 106.30
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.85
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0612.gif
  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 12.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1735.00
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1719.00 & 1707.75
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1744.75 & 1754.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0612.gif
  Nguồn : tradehay.com
   
  Lưu
  Chỉnh sửa cuối: 12/06/2020
  Đang tải...
 2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 0.6880
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6795 & 0.6755
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6910 & 0.6950
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0615.gif

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.2545
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2450 & 1.2410
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2600 & 1.2650
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0615.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 1.1275
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1180
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1300 & 1.1325
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0615.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 107.10
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.60 & 107.85
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng Pivot, mục tiêu 106.85 & 106.55
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0615.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1727.00
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1744.75 & 1754.00
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1719 & 1707.75


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0615.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
 3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 0.6855
  Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6950 & 0.6995
  Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6820 & 0.6775
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0616.gif

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1.2525
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2650 & 1.2705
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2495 & 1.2450
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0616.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1.1265
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1335 & 1.1365
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1210
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0616.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Giảm
  Pivot: 107.55
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.95 & 106.55
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.85 & 108.20
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0616.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 16.06.2020
  Xu hướng: Tăng
  Pivot: 1717.50
  Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1735.00 & 1744.75
  Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1711.25 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0616.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6925
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6830 & 0.6775
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6975 & 0.7020
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/au0617.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2625
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2550 & 1.2505
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2685 & 1.2740
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/gu0617.gif  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1295
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1225 & 1.1210
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1325 & 1.1355
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/eu0617.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.00 & 106.80
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.65 & 107.85
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/uj0617.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 17.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1732.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1716.50 & 1711.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1740.00 & 1745.50

  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/gold0617.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
  N.Tran.DiepDiep bài này.
 5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6865
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 1732.75 & 1739.25
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1712.50 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0618.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2565
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2505 & 1.2480
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng Pivot, mục tiêu 1.2595 & 1.2625
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0618.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1255
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1180
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1290 & 1.1320
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0618.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.30
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.95 & 106.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0618.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 18.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1720.50
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1739.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1712.50 & 1703.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0618.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6830
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6875 & 0.6900
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6795 & 0.6770
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0619.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2470
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2360 & 1.2320
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2510 & 1.2560
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0619.gif  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1230
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1185 & 1.1160
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1290
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0619.gif  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot:
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.45
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.30 & 107.45
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0619.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1728.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1716.50 & 1709.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1737.50
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0619.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.06.2020

  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6875
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6825 & 0.6795
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6910 & 0.6945
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0622.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2410
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2320 & 1.2285
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2455 & 1.2505
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0622.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1215
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1165 & 1.1140
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1255 & 1.1290
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0622.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.05
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.15 & 107.30
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0622.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1731.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1745.25 & 1753.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1725.50 & 1719.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0622.gif

  Nguồn www.tradehay.com
   
 8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.06.2020

  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6870
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6945 & 0.6975
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6835 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0623.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2420
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2505 & 1.2550
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2380 & 1.2340
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0623.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1225
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1290 & 1.1315
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1195 & 1.1170
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0623.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.65 & 106.50
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.15 & 107.30
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0623.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1743.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1763.50 & 1774.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1732.75 & 1725.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0623.gif  Nguồn www.tradehay.com
   
 9. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6950
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6910 & 0.6890
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6975 & 0.7000
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0624.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2470
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2560 & 1.2590
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2430 & 1.2400


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0624.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1345
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1280 & 1.1255
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1375 & 1.1400
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0624.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 106.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.70 & 106.95
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 106.05 & 105.80
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0624.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 24.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1756.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1777.25 & 1782.75
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1745.25 & 1737.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0624.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  MS PHẠM SỢI bài này.
 10. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6860
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6835 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0625.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2465
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2390 & 1.2360
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2510 & 1.2540
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0625.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1280
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1220
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1305 & 1.1325


  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0625.gif
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 106.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.20 & 107.35
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.55 & 106.35
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0625.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 25.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1771.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1758.75 & 1752.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1779.25 & 1787.00
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0625.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  Dunghy bài này.
 11. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6890
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6845 & 0.6825
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6920 & 0.6945
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0626.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2435
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2390 & 1.2365
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2465 & 1.2495
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0626.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1235
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1190 & 1.1165
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1255 & 1.1280
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0626.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.80 & 106.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0626.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 26.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1766.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1753.50 & 1745.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1773.50 & 1779.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0626.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
  Dunghy bài này.
 12. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM

  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6850
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6825 & 0.6805
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0629.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2370
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.2275
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2405 & 1.2435
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0629.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1205
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1240 & 1.1260
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1190 & 1.1170
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0629.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.05
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.45 & 107.65
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 106.85 & 106.65
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0629.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 29.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1762.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1773.50 & 1779.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1757.75 & 1753.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0629.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 13. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6870
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6835 & 0.6815
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6895 & 0.6920
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0630.gif  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2320
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2250 & 1.2220
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2360 & 1.2390
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0630.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1250
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1215 & 1.1195
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1270 & 1.1285
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0630.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.55
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.90 & 108.10
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.35 & 107.15
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0630.gif  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 30.06.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1765.25
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1775.75 & 1779.25
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1758.75 & 1755.0
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0630.gif  Nguồn www.tradehay.com
   
 14. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 0.6875
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng trên Pivot , mục tiêu 0.6920 & 0.6935
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6855 & 0.6830
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0701.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.07.2020

  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.2345
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2400 & 1.2435
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2310 & 1.227
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0701.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1.1225
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1275
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1275
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0701.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 107.70
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 108.10 & 108.30
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.50 & 107.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0701.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1775.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1786.00 & 1792.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1770.25 & 1764.25
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0701.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   
 15. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM


  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 0.6935
  · Chiến lược chính:Nếu giá ở vùng dưới Pivot , mục tiêu 0.6900 & 0.6880
  · Chiến lược dự phòng:Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6950 & 0.6960
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/au0703.gif


  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.2490
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.2450 & 1.2420
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2525 & 1.2545
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gu0703.gif


  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 1.1245
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1205 & 1.1185
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1260 & 1.1280
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/eu0703.gif


  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Giảm
  · Pivot: 107.75
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 107.30 & 107.15
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 107.90 & 108.15
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/uj0703.gif


  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03.07.2020
  · Xu hướng: Tăng
  · Pivot: 1772.00
  · Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1779.50 & 1784.00
  · Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1765.75 & 1760.75
  [Broken External Image]:http://tradehay.com/assets/img/gold0703.gif


  Nguồn www.tradehay.com
   

Bình luận mới nhất

 • Letoan trong Sách - Tài liệu 79,493 Xem / 264 Trả lời
 • chinhajinomoto trong Trao Đổi về Broker 2,942 Xem / 15 Trả lời
 • tronghpv1102 trong Hệ thống giao dịch 5,204 Xem / 29 Trả lời
 • tronghpv1102 trong Hệ thống giao dịch 2,142 Xem / 8 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  AETOS
  Tickmill
  OlympTrade
  FT Markets
  LiteForex
  Doo Prime
  FXCM
  AxiTrader
  Capstone
  FBS
  EightCap
  Đang tải...
  0