1. Giao dịch thành công với hệ thống Woodies CCI - Hồi 4 : mẫu hình Zero-line reject

  Giao dịch thành công với hệ thống Woodies CCI - Hồi 4 : mẫu hình Zero-line reject
  17/11/2017
  10,585 lượt xem
  e đang thử áp dụng cho BO có bác nào giống e cho e học hỏi với ạ,
   
 2. bac kết hợp thế nào rồi ạ,e vào lẹnh toàn bị thua
   
 3. Em ít thời gian ôm laptop hay PC quá. làm thế nào để cài lên Android ko bac châu chấu!
   
 4. Mấy bác có ai đã test hệ thống này chưa cho e hỏi. Trong mẫu ZRL, điểm vào lệnh là thanh cci đầu tiên quay đầu lại từ 0, vậy nghĩa là đợi thanh cci đó hình thành xong mới vào lệnh hay đang hình thành thì mình vào lệnh ?.
   
 5. Kết quả nghiên cứu thế nào ạ?? :>
   
Đang tải...