1. [Giao dịch theo xu hướng] Phân tích GBP trước tin CPI 14/11/2017

  14/11/2017
  2,296 lượt xem
  GBP/USD
  H4 GBP-CPI-H4.
  H1 GBP-CPI-H1.

  GBP/JPY
  H4 GJ-CPI-H4.
  H1 GJ-CPI-H1.

  Hà Trí Quyền
  Giaodichtheoxuhuong.com
   
  Đang tải...
Đang tải...