1. Price Action phong cách Al Brook- Bài 3- VD3

  Price Action phong cách Al Brook- Bài 3- VD3
  12/04/2019
  652 lượt xem
  VD3:
  photofacefun_com_1555024079.
  Thị trường đã hình thành mọt spike giảm từ thanh 1 đến thanh 2, thanh 2+2 là một thiết lập bán tối ở đỉnh của một phạm vi sau đó, kỳ vọng giá sau đó sẽ kiểm tra đáy của phạm vi.Mặt khác quá trình giảm giá từ thanh 1 đến 2 là một spike giảm, từ thanh 2 đến thanh 2+1 là một pullback sau một spike giảm---> Kỳ vọng giá sau đó sẽ giảm và phát triển trong một kênh giảm.

  Thị trường sau đó đã tiếp tục hình thành một spike giảm kéo dài đến thanh 4--> hình thành mô hình spike and spike. Thanh 4+1 là một signal bar tốt cho một mục nhập mua, kỳ vọng giá sau đó sẽ kiểm tra thanh 2+1 và vượt qua EMA.

  Thị trường sau đó đã tăng giá, tuy nhiên nó chỉ kéo dài được 3 thanh, sau đó tiếp tục hình thành một spike giảm kéo dài đến thanh 5. Quá trình spike giảm đến thanh 5 này là một đột phá giảm sau một xu hướng giảm mạnh kéo dài với nhiều thanh nằm duwois EMA---> Nhiều khả năng spike giảm này là một Climax giảm--> Kỳ vọng giá sau đó sẽ hình thành một spike tăng, hình thành hiệu ứng vacuum.Thanh 5+1 là một tín hiệu tốt cho một mục nhập mua, thị trường sau đó đã hình thanh một spike giảm, kiểm tra mức cao của thanh 2+2(mức cao của pullback đầu tiên).

  Thanh 8 cùng với thanh 2+2 hình thanh một mô hình double top,kỳ vọng giá sau đó sẽ giảm để kiểm tra mức thấp của thanh 6. Thanh 9 là một trend bar giảm, nó là một signal bar cho một mục nhập bán, tuy nhiên bạn nên chờ đợt sự xác nhận ở thanh tiếp theo, bởi vì thanh này có đuôi lớn ở đáy điều này cho thấy những con gấu đã thất bại trong nỗ lực đẩy giá xuống.Thị trường đã không giảm mà hình thanh một leg tăng kéo dài ba thanh sau đó.
  photofacefun_com_1555024079.

  Thanh 10 là một signal bar tốt cho một mục nhập bán,kỳ vọng giá sau đó sẽ kiểm tra mức thâp của thanh 9.Vì thanh 10 là một mục nhập bán của một đột phá tăng thất bại của một phạm vi 4 thanh trước đó, kỳ vọng giá sẽ kiểm tra mức thấp của phạm vi. Mặt khác đã xuất hiện mô hình spike and channel trước đó, (spike= thanh 6 đến 8,pullback = thanh 9, channel= 9 đến 9+3)--> kỳ vọng giá sau đó sẽ kiểm tra đểm bắt đầu của kênh( Thanh 9), rồi sau đó sẽ phát triển trong một phạm vi.

  Thị trường sâu đó đã hình thành một leg giảm kéo dài đến thanh 11( cao hơn một chút so với mức thấp thanh 9), thanh 11+1 là một signal bar tốt cho một mục nhập mua--> Kỳ vọng giá sẽ quay trở lại kiểm tra mức cao của thanh 10. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận với mục nhập này vì thị trường trước đó đã di chuyển trong một xu hướng giảm mạnh, với hơn 20 thanh nằm dưới EMA nên khả năng cao quá trình tăng giá từ thanh 6 đến thanh 10 chỉ đóng vai trò là một Flag giảm, thị trường nhiều khả năng sau đó sẽ giảm để kiểm tra ít nhất là mức thấp của thanh 6.

  Thị trường sau đó đã hình thành một spike tăng kéo dài đến thanh 12+2. Tương tự như đã thảo luận trong VD2 cũng như phần lý thuyết đây là dấu hiệu cho sự kết thúc của xu hướng giảm trước đó, thị trường sau đó sẽ đảo ngược tăng hoặc phát triển trong một phạm vi.Thị trường sau đó đã phát tiển trong một phạm vi.

  :)NTN.Trader:)
   
  Xem thêm
  Đang tải...

  [QC] - THÔNG TIN TỪ NHÀ TÀI TRỢ

Bình luận mới nhất

 • AnhLee trong Thị trường Forex - Commodities 1,672 Xem / 53 Trả lời
 • D.Richard trong Thị trường phái sinh VN30 893 Xem / 36 Trả lời
 • Le Danh trong Hệ thống giao dịch 2,412 Xem / 6 Trả lời
 • Chienvanle trong Trao Đổi về Broker 951 Xem / 5 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...