Tìm cơ hội cược BO với Trend line

Thảo luận trong 'Quyền chọn Nhị phân - Binary Options' bắt đầu bởi anhnguyen14, 17/01/2019.

 1. 2 tháng 8 lệnh hjhj
   
 2. k có thay đổi đáo hạn nến à bác e thấy đáo hạn 5p cung ok mà bác
   
 3. Sửa 2 dòng này
  Mã:
  //strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  strategy.close_all(when=barssince(xTech)==6 or barssince(yTech)==6)
  thành 2 dòng này là đáo hạn 1 nến nè :D
  Mã:
  strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  //strategy.close_all(when=barssince(xTech)==6 or barssince(yTech)==6)
   
  vĩnh0902 bài này.
 4. dk rồi bác hjhj đổi cái winrate k đk như ý chán luôn keke:D:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 5. đổi cái Turbo Length thành 7. Thời gian từ 10h-22h55. cũng ổn. Chỉ là không có sàn đánh
  tháng 1
  upload_2020-2-21_16-41-19.
  từ đầu tháng 2
  upload_2020-2-21_16-42-6.
   
  anhnguyen14vĩnh0902 bài này.
 6. chén xác suất hôm nay 5-0 các bác ạ:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 7. hôm nay mình chạy con woodies hôm qua, 2-2
   
  vĩnh0902 bài này.
 8. vĩnh0902 bài này.
 9. 3-2 là tỉ số con woodies à bác:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 10. hiện h e vẫn mông lug chưa biêt theo chiến thuật nào để trade hic. nay e ngồi đọc lại bài của idol hubba mà ngại quay lại dùng mt4 quá huhu. loanh quanh trong đầu 1 mớ hỗn độn k biêt bắt đầu từ đâu. :mad::mad: xin bác cho e chút lời khuyên @anhnguyen14 @Trương Nhật
   
  anhnguyen14Trương Nhật bài này.
 11. - Có những code triển vọng là code Novenceto, tuy nhiên lại ít lệnh, hiện tại sác xuất của tháng 2 là không quả quan lắm 50%
  - Code tiếp theo là code Vostro nhưng thông số 9, cũng ít lệnh, hiệu suất tháng 2 vẫn chưa cao lắm
  Không biết 2 code này bị gì mà qua t2 lại hơi thấp
  - Code làm thất vọng nhất là code TDF... tháng 12 hơn 75%, tháng 1 hơn 65%...qua tháng 2 lại dính chuổi lost 9 lệnh liên tiếp. Nên việc demo hơn 2 tháng là khá quan trọng( Cái này cũng đúng với mấy code trong quá khứ luôn).
  - Code đang tiềm năng là code BO-Bar's body extreme with signal. Chỉnh lại khoảng 200. hiệu suất tháng 1 là 62.5%, tháng 2 chắc hơn 70%...Rất đáng theo dõi demo thêm. Code này thì đánh con EJ cũng ổn luôn. Cơ số lệnh cũng tầm 25-30 lệnh 1 tháng
  - Code tiềm năng tiếp theo là code bác @anhnguyen14 mới post. Có điều phải chơi ở sàn khác. Ví dụ olymtrade chẳng hạn.
   
  anhnguyen14vĩnh0902 bài này.
 12. nhiều code qua loạn mất bác ạ hjhj cơ mà k có việc gi để làm test các code cũng zui kaka. mà demo thiệt sự k có tí cảm xúc nào cả sag tuần e phải real mới dk.
   
  anhnguyen14Trương Nhật bài này.
 13. demo đi bác, như con TDF tui thấy hiệu suất 2 tháng trước oke, khi nó 5 lệnh thua liên tiếp rùi, tui bay vô đánh real, cứ nghĩ nó sẽ win...nhưng không... thua tiếp 4 lệnh. Mất tiền oan :D
   
  anhnguyen14vĩnh0902 bài này.
 14. kaka cứ real la z ý mà bác:D. demo tiếp lại thấy t màu hồng lại tiếc là k phải real khi real lại toàn lệnh màu đỏ thật kaka
   
  anhnguyen14Trương Nhật bài này.
 15. ua, nên nhiều lúc tui hay cản bác real luôn là vậy đó. Cay đắng lắm
   
  anhnguyen14vĩnh0902 bài này.
 16. @vĩnh0902 @Trương Nhật cuối tuần chơi lầy với ông ma kẹt, ổng nhất quyết không cho mình take profit, hehehe, code woodies version cũ ấy, nó nhiều lệnh. ko biết nó trôi đằng nào rồi thôi mình đăng lại luôn. list hôm nay không đẹp, 5-4, nhưng mình đăng list luôn để biết độ lầy của ông ma kẹt :D
  === Ảnh backtest + list 21/2/2020 ===
  chrome_2L7Iva0kAa.
  === Code Signal của Woodies CCI - version cũ ===
  Mã:
  // BO - Woodies CCI - Backtesting
  //anch.v43
  // © inno14
  //@version=4
  strategy("BO - Woodies CCI - Backtesting", pyramiding=0)
  // === INPUT PERIOD OF TIME ===
  Date  = input(true, title = "=== Date Option ===")
  FromDay  = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
  FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
  FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
  
  ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
  ToMonth  = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
  ToYear  = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
  
  // === DATE RANGE ===
  start   = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
  finish  = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)    // backtest finish window
  window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
  
  // === Trading Time ===
  CTimeDvM  = input(true, title = "=== Trading Time ===")
  Time_zone = input(7,title="Time Zone")
  FromHourDvM  = input(defval = 07, title = "From Hour", minval = 00, maxval = 23)
  FromMinuteDvM = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00, maxval = 59)
  ToHourDvM  = input(defval = 19, title = "To Hour", minval = 00, maxval = 23)
  ToMinuteDvM = input(defval = 00, title = "To Minute", minval = 00, maxval = 59)
  
  GMT_FHDvM=FromHourDvM<Time_zone?FromHourDvM-Time_zone+24:FromHourDvM-Time_zone
  GMT_THDvM=ToHourDvM<Time_zone?ToHourDvM-Time_zone+24:ToHourDvM-Time_zone
  fhDvM= (GMT_FHDvM<10?"0"+tostring(GMT_FHDvM):tostring(GMT_FHDvM))
  fmDvM= (FromMinuteDvM<10?"0"+tostring(FromMinuteDvM):tostring(FromMinuteDvM))
  thDvM= (GMT_THDvM<10?"0"+tostring(GMT_THDvM):tostring(GMT_THDvM))
  tmDvM= (ToMinuteDvM<10?"0"+tostring(ToMinuteDvM):tostring(ToMinuteDvM))
  WorkingHourDvM = fhDvM+fmDvM+"-"+thDvM+tmDvM
  t0_DvM = time(timeframe.period, WorkingHourDvM)
  htrtime = input(true,title="Highlight Trading Time")
  bgcolor(htrtime? t0_DvM? color.gray : na:na, title="Trading Time", transp=90)
  
  //Woodies CCI
  cciTurboLength = input(title="CCI Turbo Length", type=input.integer, defval=6, minval=3, maxval=14)
  cci14Length = input(title="CCI 14 Length", type=input.integer, defval=14, minval=7, maxval=20)
  
  source = close
  cciTurbo = cci(source, cciTurboLength)
  cci14 = cci(source, cci14Length)
  
  last5IsDown = cci14[5] < 0 and cci14[4] < 0 and cci14[3] < 0 and cci14[2] < 0 and cci14[1] < 0
  last5IsUp = cci14[5] > 0 and cci14[4] > 0 and cci14[3] > 0 and cci14[2] > 0 and cci14[1] > 0
  histogramColor = last5IsUp ? color.green : last5IsDown ? color.red : cci14 < 0 ? color.gray : color.gray
  
  //Plot Woodies CCI
  plot(cci14, title="CCI Histogram", color=histogramColor, style=plot.style_histogram, linewidth=10, transp=40)
  plot(0, title="Zero Line", color=cciTurbo>100?color.blue:cciTurbo<-100?color.red:color.navy, style=plot.style_line, linewidth=10, transp=20)
  hline(200, title="Hundred Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  hline(-200, title="Minus Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  
  //Plot lingreg CCI14
  linreg_cci14=linreg(cci14, 5, 0)
  plot(linreg_cci14, color=color.aqua, linewidth=4)
  
  //peak & top
  peak_cci= linreg_cci14[2]>linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]>linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]<linreg_cci14[1] and linreg_cci14[0]>0
  bott_cci= linreg_cci14[2]<linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]<linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]>linreg_cci14[1] and linreg_cci14[0]<0
  
  
  //Put signal
  x1=
      peak_cci
      and cci14[1]>100
      and cci14[2]>100
      and cciTurbo[3]>100
  
  //Call signal
  y1=
      bott_cci
      and cci14[1]<-100
      and cci14[2]<-100
      and cciTurbo[3]<-100
  
  
  no_orders =
      not x1[1]
      and not x1[2]
      and not x1[3]
      and not x1[4]
      and not x1[5]
      and not y1[1]
      and not y1[2]
      and not y1[3]
      and not y1[4]
      and not y1[5]
  
  //Function
  xTech=
      x1 and no_orders
    
  
  yTech=
      y1 and no_orders
    
  
  //Plot Analyzing Signals
  //hline1=hline(-1.2*300)
  hline2=hline(-1.6*300)
  hline0=hline(0)
  sigtext=
      xTech?"Put signal":yTech?"Call signal":
      "Backtesting From: "+tostring(FromDay)+"/"+tostring(FromMonth)+"/"+tostring(FromYear)+" To: "+tostring(ToDay)+"/"+tostring(ToMonth)+"/"+tostring(ToYear)
      + " * Trading Time From: "+tostring(FromHourDvM)+":"+tostring(FromMinuteDvM)+" To "+tostring(ToHourDvM)+":"+tostring(ToMinuteDvM)
  sig_col=xTech?color.new(color.red,10):yTech?color.new(color.blue,10):color.new(color.navy,10)
  label_sig_text = label.new(bar_index[0], -1.5*300, text=sigtext, style=label.style_none, textcolor=sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_sig_text[1])
  
  //plot Signal
  putcol = xTech? color.red : na
  callcol = yTech? color.blue : na
  PutSignal= xTech and window() and t0_DvM?-1.2*300:na
  CallSignal= yTech and window() and t0_DvM?-1.2*300:na
  
  //plot(PutSignal, title='Put Signal', style=plot.style_columns, color=color.red, offset=1, transp=0)
  //plot(CallSignal, title='Call Signal', style=plot.style_columns, color=color.blue, offset=1, transp=0)
  plotshape(PutSignal, title='Put', text="Put", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.large)
  plotshape(CallSignal, title='Call', text="Call", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.large)
  
  //Backtesting
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=yTech and window() and t0_DvM)
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=xTech and window() and t0_DvM)
  //strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  strategy.close_all(when=barssince(xTech)==6 or barssince(yTech)==6)
  //EOF
   
 17. @vĩnh0902 sản phẩm của mình vừa lọt top script xuất sắc nhất tháng của TradingView nè, kakaka :D
  chrome_468rIh36pb.
   
  vĩnh0902 bài này.
 18. woa chúc mung bác nha keke..có đk bonus gì k bác
   
  anhnguyen14 bài này.
 19. Lần đầu có sản phẩm lọt top nên ko biết, hihih, nhưng chắc là ko có bonus gì đâu :D
   
  vĩnh0902 bài này.
 20. @vĩnh0902 @Trương Nhật hàng cho tuần mới
  === Ảnh hiệu suất ===
  chrome_1HiCG3woSF. chrome_Eo6Xj9YuO1.

  === Code ===
  Mã:
  // BO - Woodies CCI with RSI Filter- Backtesting
  //anch.v43
  // © inno14
  //@version=4
  strategy("BO - Woodies CCI - Backtesting", pyramiding=0)
  // === INPUT PERIOD OF TIME ===
  Date  = input(true, title = "=== Date Option ===")
  FromDay  = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
  FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
  FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
  
  ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
  ToMonth  = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
  ToYear  = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
  
  // === DATE RANGE ===
  start   = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
  finish  = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)    // backtest finish window
  window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
  
  // === Trading Time ===
  CTimeDvM  = input(true, title = "=== Trading Time ===")
  Time_zone = input(7,title="Time Zone")
  FromHourDvM  = input(defval = 07, title = "From Hour", minval = 00, maxval = 23)
  FromMinuteDvM = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00, maxval = 59)
  ToHourDvM  = input(defval = 19, title = "To Hour", minval = 00, maxval = 23)
  ToMinuteDvM = input(defval = 00, title = "To Minute", minval = 00, maxval = 59)
  
  GMT_FHDvM=FromHourDvM<Time_zone?FromHourDvM-Time_zone+24:FromHourDvM-Time_zone
  GMT_THDvM=ToHourDvM<Time_zone?ToHourDvM-Time_zone+24:ToHourDvM-Time_zone
  fhDvM= (GMT_FHDvM<10?"0"+tostring(GMT_FHDvM):tostring(GMT_FHDvM))
  fmDvM= (FromMinuteDvM<10?"0"+tostring(FromMinuteDvM):tostring(FromMinuteDvM))
  thDvM= (GMT_THDvM<10?"0"+tostring(GMT_THDvM):tostring(GMT_THDvM))
  tmDvM= (ToMinuteDvM<10?"0"+tostring(ToMinuteDvM):tostring(ToMinuteDvM))
  WorkingHourDvM = fhDvM+fmDvM+"-"+thDvM+tmDvM
  t0_DvM = time(timeframe.period, WorkingHourDvM)
  htrtime = input(true,title="Highlight Trading Time")
  bgcolor(htrtime? t0_DvM? color.gray : na:na, title="Trading Time", transp=90)
  
  //RSI value
  rsitt=input(true,title="=== RSI Filter ===")
  src = close, len = input(17, minval=1, title="Length")
  up = rma(max(change(src), 0), len)
  down = rma(-min(change(src), 0), len)
  rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
  
  //RSI Extreme
  top_ext=round(highest(rsi[1],len)/2)
  bot_ext=-top_ext
  ext_col=color.new(color.aqua,10)
  //plot(top_ext, title="Top Extreme", linewidth=2, color=ext_col, style=plot.style_stepline)
  //plot(bot_ext, title="Bottom Extreme", linewidth=2, color=ext_col, style=plot.style_stepline)
  
  //RSI Bar
  rsi_val =rsi-50
  rsi_bar_up = rsi_val>0?rsi_val:na
  rsi_bar_dn = rsi_val<0?rsi_val:na
  bar_up_col=color.new(color.blue,50)
  bar_dn_col=color.new(color.red,50)
  //plot(rsi_bar_up, title="RSI Upward", style=plot.style_columns, color=bar_up_col)
  //plot(rsi_bar_dn, title="RSI Downward", style=plot.style_columns, color=bar_dn_col)
  
  //Over Extreme Arrow
  over_arrow=input(true,title="Enable Over Extreme Arrow")
  over_ext_col=color.new(color.navy,10)
  over_top_val= rsi_val>top_ext
  over_bot_val= rsi_val<bot_ext
  //plotshape(over_top_val, title="Over Top Extreme", style=shape.arrowdown, color=over_ext_col, location=location.absolute, size=size.huge)
  //plotshape(over_bot_val, title="Over Bottom Extreme", style=shape.arrowup, color=over_ext_col, location=location.absolute, size=size.huge)
  
  //Woodies CCI
  cciTurboLength = input(title="CCI Turbo Length", type=input.integer, defval=6, minval=3, maxval=14)
  cci14Length = input(title="CCI 14 Length", type=input.integer, defval=14, minval=7, maxval=20)
  
  source = close
  cciTurbo = cci(source, cciTurboLength)
  cci14 = cci(source, cci14Length)
  
  last5IsDown = cci14[5] < 0 and cci14[4] < 0 and cci14[3] < 0 and cci14[2] < 0 and cci14[1] < 0
  last5IsUp = cci14[5] > 0 and cci14[4] > 0 and cci14[3] > 0 and cci14[2] > 0 and cci14[1] > 0
  histogramColor = last5IsUp ? color.green : last5IsDown ? color.red : cci14 < 0 ? color.gray : color.gray
  
  //Plot Woodies CCI
  plot(cci14, title="CCI Histogram", color=histogramColor, style=plot.style_histogram, linewidth=2, transp=40)
  plot(0, title="Zero Line", color=cciTurbo>100?color.blue:cciTurbo<-100?color.red:color.navy, style=plot.style_line, linewidth=6, transp=20)
  hline(200, title="Hundred Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  hline(-200, title="Minus Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  
  //Plot lingreg CCI14
  linreg_cci14=linreg(cci14, 5, 0)
  plot(linreg_cci14, color=color.aqua, linewidth=4)
  
  //peak & top
  peak_cci= linreg_cci14[2]>linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]>linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]<linreg_cci14[1] and linreg_cci14[0]>0
  bott_cci= linreg_cci14[2]<linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]<linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]>linreg_cci14[1] and linreg_cci14[0]<0
  
  //Put signal
  x1=
      peak_cci
      and cci14[1]>100
      and cci14[2]>100
      and cciTurbo[3]>100
      and not over_top_val[1]
  
  //Call signal
  y1=
      bott_cci
      and cci14[1]<-100
      and cci14[2]<-100
      and cciTurbo[3]<-100
      and not over_bot_val[1]
  
  no_orders =
      not x1[1]
      and not x1[2]
      and not x1[3]
      and not x1[4]
      and not x1[5]
      and not y1[1]
      and not y1[2]
      and not y1[3]
      and not y1[4]
      and not y1[5]
  
  //Function
  xTech=
      x1 and no_orders
    
  
  yTech=
      y1 and no_orders
    
  
  //Plot Analyzing Signals
  //hline1=hline(-1.2*300)
  hline2=hline(-1.6*300)
  hline0=hline(0)
  sigtext=
      xTech?"Put signal":yTech?"Call signal":
      "Backtesting From: "+tostring(FromDay)+"/"+tostring(FromMonth)+"/"+tostring(FromYear)+" To: "+tostring(ToDay)+"/"+tostring(ToMonth)+"/"+tostring(ToYear)
      + " * Trading Time From: "+tostring(FromHourDvM)+":"+tostring(FromMinuteDvM)+" To "+tostring(ToHourDvM)+":"+tostring(ToMinuteDvM)
  sig_col=xTech?color.new(color.red,10):yTech?color.new(color.blue,10):color.new(color.navy,10)
  label_sig_text = label.new(bar_index[0], -1.5*300, text=sigtext, style=label.style_none, textcolor=sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_sig_text[1])
  
  //plot Signal
  putcol = xTech? color.red : na
  callcol = yTech? color.blue : na
  PutSignal= xTech and window() and t0_DvM?-1.2*300:na
  CallSignal= yTech and window() and t0_DvM?-1.2*300:na
  
  //plot(PutSignal, title='Put Signal', style=plot.style_columns, color=color.red, offset=1, transp=0)
  //plot(CallSignal, title='Call Signal', style=plot.style_columns, color=color.blue, offset=1, transp=0)
  plotshape(PutSignal, title='Put', text="Put", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.large)
  plotshape(CallSignal, title='Call', text="Call", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.large)
  //plotchar(PutSignal, title='Put', char="◉", text="Put", location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.small)
  //plotchar(CallSignal, title='Call', char="◉", text="Call", location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.black, offset=1, transp=0, size=size.small)
  
  //Backtesting
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=yTech and window() and t0_DvM)
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=xTech and window() and t0_DvM)
  //strategy.close_all(when=barstate.isnew)
  strategy.close_all(when=barssince(xTech)==6 or barssince(yTech)==6)
  //EOF
   
  vĩnh0902 bài này.

Bình luận mới nhất

 • Taind trong Sách - Tài liệu 1,871 Xem / 13 Trả lời
 • Teach trong Hệ thống giao dịch 5,336 Xem / 75 Trả lời
 • AnhDang9191 trong Sách - Tài liệu 56,853 Xem / 452 Trả lời
 • AnhToa trong Trao Đổi về Broker 173 Xem / 5 Trả lời
 • Phuongnguyen.ht trong Chuyện bên lề 8,452 Xem / 13 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  OlympTrade
  OctaFX
  LiteForex
  FP Markets
  FXCM
  EightCap
  FBS
  AETOS
  Đang tải...
  0