Tìm cơ hội cược BO với Trend line

Thảo luận trong 'Quyền chọn Nhị phân - Binary Options' bắt đầu bởi anhnguyen14, 17/01/2019.

 1. ok bác keke:D
   
 2. Thêm 1 lệnh :)
  IMG_20200326_153604.
   
 3. lại win lệnh nữa roii bac keke
   

  Các file đính kèm:

  anhnguyen14 bài này.
 4. Hôm nay xem như xong ùi, quan trọng là ngày mai set đường hồi quy bao nhiêu đây, hic, mình đang tập cách xác định nhanh chu kỳ hồi quy để ko phải bỏ đi quá nhiều lệnh nè, dùng dữ liệu quá khứ để tập, nhìn chart phiên Mỹ hôm trước, giả định chu kỳ hồi quy, bật dữ liệu phiên Á Âu để kiểm chứng, hihih, hôm nay coi như ăn may, lụm được chu kỳ 8 hiệu suất khủng :D
   
  vĩnh0902 bài này.
 5. e cũng test thử mà khó quá test thì ít nhất phải bỏ qua 2 hoặc 3 lệnh đầu để biêt chu kì chọn đã ok chưa hjhj. ban đâu e cứ nghĩ test chỉnh win lệnh đầu hoặc win lệnh 2 thì các lệnh con lai trong ngày sẽ ok hj nhưng chỉ đung dk vài trường hơp. nhìn quá khứ để chỉnh chu kì thì dễ hjhj nhưng k biêt cách chỉnh ntn để tương lai ổn áp
   
  anhnguyen14 bài này.
 6. Chu kỳ hồi quy ngày thứ 6 :D
  chrome_XpBpKJj9wF.
   
  vĩnh0902 bài này.
 7. @vĩnh0902 bắt con sóng hồi của trend giảm, Fibo level 5, keke, macro có fibo là ngon lành :D
  chrome_2020-03-27_10-34-40.
  chrome_2020-03-27_10-36-47.
   
  vĩnh0902 bài này.
 8. hôm nay e thấy chu kì 5 mặc định là ngon làh:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 9. Mình đang để chu kỳ 3 để tập bắt sóng hồi, sau 1 trend dài, đg hồi quy cắt qua phía bên kia của đg zero, lúc đó mới thả macro :)
   
  vĩnh0902 bài này.
 10. @vĩnh0902 lệnh fibo level 3 này hồi hộp chết đc, sóng hồi mà buyer làm căng quá mình cũng toi như thường, may seller nhảy vào kịp lúc :D
  IMG_20200327_111122.
   
  vĩnh0902 bài này.
 11. hjhj để chu kì 5 thì vào sau 1 nến đỡ đau tim hơn keke:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 12. Vĩnh check mail nhận cấu trúc macro mới nha, phòng lúc cần dùng thì biết cách thiết lập :)
  Macro mới cập nhật cấu trúc đồng bộ thời gian cho thao tác nhập vốn của macro, phiên bản mới sau khi macro nhập vốn sẽ delay 4'58" để bù thao tác nhập vốn (2") trước khi tiếp tục chạy vòng lặp thao tác đối chiếu màu :)
   
  vĩnh0902 bài này.
 13. e nhận dk rồi thank bác nha . đã tích sao trong mail keke:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 14. vĩnh0902 bài này.
 15. @vĩnh0902 đây là lệnh Fibonacci level 1, kaka, từ level 5 về đc level 1 là tk tăng 1 khúc luôn, mình để ý là sau khi chart có thác đổ là CCI đi rất đẹp, chỉ cần đợi hết thác là thị trường đẹp ngay, giờ mới thấm vì sao idol Hubba luôn bảo phải né thác, sau này ổng pro rồi mới dám đu thác :) keke
  IMG_20200327_133746.
   
  vĩnh0902 bài này.
 16. hhom
  hom nay z là bác take profit dk rồi keke:D
   
  anhnguyen14 bài này.
 17. Sau thác đổ, từ khi giá chui trở lại vào band thì toàn win, keke, chiến lược trade mới là tìm symbol đã tạo thác đổ và chờ giá trở vào band thì thả macro ra, giá thoát khỏi band thì stop :D
  chrome_2020-03-27_14-00-56.
   
  vĩnh0902 bài này.
 18. À, mình take profit òi :D
   
 19. @vĩnh0902 một ví dụ khác về chiến lược trade sau khi thác đổ hoàn tất, giá chui lại vào band :D
  chrome_2020-03-27_14-33-18.
   
  vĩnh0902 bài này.
 20. @vĩnh0902 @Trương Nhật code này tháng 3 perfect, ko cần thay đổi chu kỳ đường hồi quy, tất cả đều mặc định, nhờ 2 bạn giúp đỡ data 2 tháng nhé. Kiểm tra hiệu suất trong ngày toàn tháng 3, ko có ngày nào <50%, rất yên tâm đi Fibonacci level :D
  Mã:
  // BO - Woodies Fibo - Backtesting
  //v24
  // © inno14
  //@version=4
  strategy("BO - Woodies Fibo - Backtesting")
  //strategy.risk.max_intraday_loss(1, strategy.cash)
  // === INPUT PERIOD OF TIME ===
  Date  = input(true, title = "=== Date Option ===")
  FromDay  = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
  FromMonth = input(defval = 3, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
  FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
  
  ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
  ToMonth  = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
  ToYear  = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
  
  // === DATE RANGE ===
  start   = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
  finish  = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)    // backtest finish window
  window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
  
  // === Trading Time ===
  CTimeDvM  = input(true, title = "=== Trading Time ===")
  Time_zone = input(7,title="Time Zone")
  FromHourDvM  = input(defval = 07, title = "From Hour", minval = 00, maxval = 23)
  FromMinuteDvM = input(defval = 30, title = "From Minute", minval = 00, maxval = 59)
  ToHourDvM  = input(defval = 18, title = "To Hour", minval = 00, maxval = 23)
  ToMinuteDvM = input(defval = 0, title = "To Minute", minval = 00, maxval = 59)
  
  GMT_FHDvM=FromHourDvM<Time_zone?FromHourDvM-Time_zone+24:FromHourDvM-Time_zone
  GMT_THDvM=ToHourDvM<Time_zone?ToHourDvM-Time_zone+24:ToHourDvM-Time_zone
  fhDvM= (GMT_FHDvM<10?"0"+tostring(GMT_FHDvM):tostring(GMT_FHDvM))
  fmDvM= (FromMinuteDvM<10?"0"+tostring(FromMinuteDvM):tostring(FromMinuteDvM))
  thDvM= (GMT_THDvM<10?"0"+tostring(GMT_THDvM):tostring(GMT_THDvM))
  tmDvM= (ToMinuteDvM<10?"0"+tostring(ToMinuteDvM):tostring(ToMinuteDvM))
  WorkingHourDvM = fhDvM+fmDvM+"-"+thDvM+tmDvM
  t0_DvM = time(timeframe.period, WorkingHourDvM)
  htrtime = input(true,title="Highlight Trading Time")
  bgcolor(htrtime? t0_DvM? color.white : na:na, title="Trading Time", transp=0)
  
  //Bollinger Bands
  bb_ft=input(true,title="=== Bollinger Bands Filter ===")
  len = input(50,title="SMA Length")
  mult = input(1.0,title="Multiplier")
  basis = SMA(close, len)
  dev = mult * stdev(close, len)
  upper = basis + dev
  lower = basis - dev
  bb_filter = close>lower and close<upper
  
  //KC
  KCtt  = input(true, title = "=== KC Option ===")
  nPeriod = input(title="Period", defval=50, minval=1)
  multk= input(title="multiplier", defval=2.0, minval=1.0)
  kBasis = ema(close,nPeriod)
  kUpper= (kBasis + (multk*atr(14)))
  kLower = (kBasis - (multk*atr(14)))
  kc_filter = close>kLower and close<kUpper
  
  //Woodies CCI
  cci_ft=input(true,title="=== CCI Signal ===")
  cciTurboLength = 6
  cci14Length = input(title="CCI 14 Length", type=input.integer, defval=14)
  
  source = close
  cciTurbo = cci(source, cciTurboLength)
  cci14 = cci(source, cci14Length)
  
  last5IsDown = cci14[5] < 0 and cci14[4] < 0 and cci14[3] < 0 and cci14[2] < 0 and cci14[1] < 0
  last5IsUp = cci14[5] > 0 and cci14[4] > 0 and cci14[3] > 0 and cci14[2] > 0 and cci14[1] > 0
  histogramColor = last5IsUp ? color.green : last5IsDown ? color.red : cci14 < 0 ? color.gray : color.gray
  
  //Plot Woodies CCI
  //plot(cci14, title="CCI Histogram", color=histogramColor, style=plot.style_histogram, linewidth=2, transp=40)
  //plot(0, title="Zero Line", color=cciTurbo>100?color.blue:cciTurbo<-100?color.red:color.navy, style=plot.style_line, linewidth=6, transp=20)
  hline(200, title="Hundred Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  hline(-200, title="Minus Line", color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
  
  //Plot lingreg CCI14
  linreg_len=input(5,title="Linear Regression Length")
  linreg_cci14=linreg(cci14, linreg_len, 0)
  //plot(linreg_cci14, color=color.aqua, linewidth=4)
  
  //
  ext_linreg=input(100,title="Extreme Level")
  
  //peak & top
  peak_cci=
      linreg_cci14[2]>linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]>linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]<linreg_cci14[1] and linreg_cci14[1]>ext_linreg
  bott_cci=
      linreg_cci14[2]<linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]<linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]>linreg_cci14[1] and linreg_cci14[1]<-ext_linreg
  peak_cci_1=
      linreg_cci14[2]>linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]>linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]<linreg_cci14[1]
  bott_cci_1=
      linreg_cci14[2]<linreg_cci14[3] and linreg_cci14[1]<linreg_cci14[2] and linreg_cci14[0]>linreg_cci14[1]
  //
  fil_len=input(6,title="Filter Length")
  top_ext=highest(linreg_cci14,fil_len)
  bot_ext=lowest(linreg_cci14,fil_len)
  
  //Put signal
  x1=
      peak_cci
      and linreg_cci14[1]==top_ext
      and linreg_cci14[1]>valuewhen(peak_cci_1,linreg_cci14[1],1)
      and close>low[1]
      //and cci14<linreg_cci14
      and kc_filter[1]
      and bb_filter[1]
     
  
  //Call signal
  y1=
      bott_cci
      and linreg_cci14[1]==bot_ext
      and linreg_cci14[1]<valuewhen(bott_cci_1,linreg_cci14[1],1)
      and close<high[1]
      //and cci14>linreg_cci14
      and kc_filter[1]
      and bb_filter[1]
     
  
  no_orders =
      not strategy.opentrades
  
  //Function
  xTech=
      (x1
      and no_orders)
     
  
  yTech=
      (y1
      and no_orders)
     
  
  sumtrades=strategy.losstrades[0]+strategy.wintrades[0]
  losstrades=strategy.losstrades[0]
  wintrades=strategy.wintrades[0]
  //Fibonacci Money Management
  fibo_tt=input(true,title="=== Fibonacci Money Management ===")
  take_profit=input(300,title="Take profit = wintrades - losstrades =")
  //Bid level
  current_bid_lv=
      losstrades == 0 and wintrades == 0?1:
      losstrades-wintrades == -1?1:
      losstrades>0 and (losstrades-wintrades == 0)?2:
      losstrades-wintrades == 1?3:
      losstrades-wintrades == 2?5:
      losstrades-wintrades == 3?8:
      losstrades-wintrades == 4?13:
      losstrades-wintrades == 5?21:
      losstrades-wintrades == 6?34:
      1
  bid_level=current_bid_lv
  take_profit_val = wintrades - losstrades
  //Plot Analyzing Signals
  //hline1=hline(-1.2*300)
  hline2=hline(-1.6*300)
  hline0=hline(0)
  sigtext=
      xTech?"Put signal"+ " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level):yTech?"Call signal"+ " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level):
      "Backtesting From: "+tostring(FromDay)+"/"+tostring(FromMonth)+"/"+tostring(FromYear)
      + " * Trading Time From: "+tostring(FromHourDvM)+":"+tostring(FromMinuteDvM)+" To "+tostring(ToHourDvM)+":"+tostring(ToMinuteDvM)
      + " * Take profit: " + tostring(wintrades-losstrades)+"/"+tostring(take_profit)
      + " * Current Bid Level: " + tostring(bid_level)
  
  sig_col=xTech?color.new(color.red,10):yTech?color.new(color.blue,10):color.new(color.navy,10)
  label_sig_text = label.new(bar_index[0], -1.5*300, text=sigtext, style=label.style_none, textcolor=sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_sig_text[1])
  
  //Plot Color Panel of Finobacci Money Management
  fib_sigtext=
      "Color Panel of Finobacci Money Management"
     
  fib_sig_col=color.new(color.navy,10)
  label_fib_sig_text = label.new(bar_index[5], 250, text=fib_sigtext, style=label.style_none, textcolor=fib_sig_col, size=size.large)
  label.delete(label_fib_sig_text[1])
  fib_put=50
  fib_col=-150
  
  fib_put_lv1=color.new(color.red,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv1', text="Put Lv1", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv1, textcolor=color.black, offset=-9, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv1=color.new(color.blue,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv1', text="Call Lv1", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv1, textcolor=color.black, offset=-9, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv2=color.new(color.red,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv2', text="Put Lv2", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv2, textcolor=color.black, offset=-8, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv2=color.new(color.blue,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv2', text="Call Lv2", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv2, textcolor=color.black, offset=-8, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv3=color.new(color.orange,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv3', text="Put Lv3", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv3, textcolor=color.black, offset=-7, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv3=color.new(color.green,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv3', text="Call Lv3", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv3, textcolor=color.black, offset=-7, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv5=color.new(color.orange,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv5', text="Put Lv5", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv5, textcolor=color.black, offset=-6, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv5=color.new(color.green,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv5', text="Call Lv5", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv5, textcolor=color.black, offset=-6, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv8=color.new(color.maroon,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv8', text="Put Lv8", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv8, textcolor=color.black, offset=-5, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv8=color.new(color.lime,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv8', text="Call Lv8", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv8, textcolor=color.black, offset=-5, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv13=color.new(color.maroon,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv13', text="Put Lv13", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv13, textcolor=color.black, offset=-4, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv13=color.new(color.lime,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv13', text="Call Lv13", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv13, textcolor=color.black, offset=-4, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv21=color.new(color.olive,0)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv21', text="Put Lv21", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv21, textcolor=color.black, offset=-3, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv21=color.new(color.yellow,0)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv21', text="Call Lv21", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv21, textcolor=color.black, offset=-3, size=size.normal, show_last=2)
  
  fib_put_lv34=color.new(color.olive,10)
  plotshape(fib_put, title='Put Lv34', text="Put Lv34", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_put_lv34, textcolor=color.black, offset=-2, size=size.normal, show_last=2)
  fib_call_lv34=color.new(color.yellow,10)
  plotshape(fib_col, title='Call Lv34', text="Call Lv34", style=shape.circle, location=location.absolute, color=fib_call_lv34, textcolor=color.black, offset=-2, size=size.normal, show_last=2)
  //plot Signal
  PutSignal= xTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit?-1.2*300:na
  CallSignal= yTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit?-1.2*300:na
  putcol =
      PutSignal ?
      bid_level==1? color.new(color.red,0):
      bid_level==2? color.new(color.red,10):
      bid_level==3? color.new(color.orange,0):
      bid_level==5? color.new(color.orange,10):
      bid_level==8? color.new(color.maroon,0):
      bid_level==13? color.new(color.maroon,10):
      bid_level==21? color.new(color.olive,0):
      bid_level==34? color.new(color.olive,10):
      color.new(color.red,0): na
  callcol =
      CallSignal ?
      bid_level==1? color.new(color.blue,0):
      bid_level==2? color.new(color.blue,10):
      bid_level==3? color.new(color.green,0):
      bid_level==5? color.new(color.green,10):
      bid_level==8? color.new(color.lime,0):
      bid_level==13? color.new(color.lime,10):
      bid_level==21? color.new(color.yellow,0):
      bid_level==34? color.new(color.yellow,10):
      color.new(color.blue,0): na
  plotshape(PutSignal, title='Put', text="Put", style=shape.circle, location=location.absolute, color=putcol, textcolor=color.black, offset=1, size=size.large)
  plotshape(CallSignal, title='Call', text="Call", style=shape.circle, location=location.absolute, color=callcol, textcolor=color.black, offset=1, size=size.large)
  
  //Backtesting
  exp_tt=input(true,"Expiry Option By Bars")
  exp_val=input(3,"Number of Bars")
  strategy.entry("Call", strategy.long, when=yTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit)
  strategy.entry("Put", strategy.short, when=xTech and window() and t0_DvM and take_profit_val<take_profit)
  strategy.close_all(when=barssince(xTech)==exp_val or barssince(yTech)==exp_val)
  //EOF
   
  vĩnh0902 bài này.

Bình luận mới nhất

 • vnvien58 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 41,142 Xem / 706 Trả lời
 • gabaybong trong Chuyện bên lề 236 Xem / 3 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  FP Markets
  FXCM
  EightCap
  FBS
  AETOS
  OlympTrade
  OctaFX
  LiteForex
  Đang tải...
  0