1. Trading Price Action:Part I: Price Action/Chapter 3:Breakouts,Trading Ranges,Tests,and Reversals(P1)

  Trading Price Action:Part I: Price Action/Chapter 3:Breakouts,Trading Ranges,Tests,and Reversals(P1)
  26/02/2019
  1,184 lượt xem
  Giống như một thanh có thể là một thanh xu hướng hoặc một thanh phạm vi giao dịch, bất kỳ phân đoạn nào của biểu đồ đều có thể được phân loại là xu hướng trong đó bò hoặc gấu chiếm ưu thế, hoặc phạm vi trong đó cả bò đực và gấu thay nhau nắm quyền kiểm soát. Khi thị trường đột phá thành một xu hướng, thường có một thanh xu hướng, có thể nhỏ hoặc lớn, theo sau là nhiều thanh có xu hướng khi thị trường đột phá ra khỏi phạm vi giao dịch. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một nhà giao dịch có thể phát triển là khả năng phân biệt giữa một đột phá thành công và thất bại (một sự đảo ngược). Đột phá sẽ dẫn đến một cú swing theo hướng của đột phá hoặc theo hướng ngược lại? Điều này được thảo luận chi tiết trong cuốn sách thứ hai. Trong các thị trường giao dịch với thanh khoản thấp, sự bứt phá có thể xuất hiện như một khoảng trống chứ không phải là một thanh xu hướng và đó là lý do tại sao một thanh xu hướng nên được coi là một loại khoảng trống (được thảo luận chi tiết trong cuốn sách 2). Tại một số thời điểm, thị trường bắt đầu có những đợt pullback và sau đó xu hướng chậm lại ở độ dốc nông hơn và trở thành một kênh nơi có thể vẽ đường xu hướng và đường kênh xu hướng. Khi xu hướng tiếp tục, các đường nên được vẽ lại để chứa hành động giá đang phát triển. Thông thường độ dốc trở nên nông hơn và kênh trở nên rộng hơn.

  Một số sự hình thành của hành vi spike and channel này xảy ra ở một thời điểm nào đó mỗi ngày trong tất cả các thị trường. Sự bắt đầu của kênh thường trở thành sự khởi đầu của một phạm vi giao dịch. Ví dụ: nếu có một spike tăng kéo dài một số thanh, thì sẽ có một pullback. Khi pullback kết thúc và xu hướng tiếp tục, nó thường hoạt động trong một kênh chứ không phải là một mũi nhọn gần như thẳng đứng và thường có nhiều thanh chồng chéo hơn, nhiều pullback nhỏ hơn, nhiều thanh có đuôi và một số thanh xu hướng giảm. điểm bắt đầu của kênh xu hướng thường sẽ được kiểm tra trong vòng một hoặc hai ngày. Khi pullback đó bắt đầu và thị trường đang chuyển dần xuống điểm bắt đầu của kênh, các nhà giao dịch sẽ nghi ngờ rằng một phạm vi giao dịch đang hình thành, và họ đã đúng. Các nhà giao dịch hành động giá sẽ dự đoán sự hình thành của phạm vi giao dịch đó ngay sau khi spike and channel bắt đầu hình thành, và một vài con gấu sẽ bắt đầu bán scalp trên lần pullback đầu tiên đó sau khi spike tăng hình thành. Vì họ tự tin rằng mức thấp của kênh sẽ sớm được kiểm tra, họ sẽ mở rộng quy mô bán trên các pullback khác và trên mức cao của các thanh trước khi thị trường tiếp tục tăng. Sau đó trong kênh, nhiều con gấu sẽ tăng quy mô trên các bar. Khi thị trường giảm xuống biến thành một pullback lớn hơn để kiểm tra điểm bắt đầu của kênh, họ sẽ thoát khỏi tất cả các vị thế bán của mình với lợi nhuận cho các mục nhập sau và hòa vốn vào lần đầu tiên. Vì nhiều nhà giao dịch sẽ kết thúc vị thế bán của họ quanh đáy kênh, việc những con gấu chốt lời cùng với những con bò quay trở lại để mua nơi họ đã mua trước đó (ở đáy của lần pullback đầu tiên sau khi spike tăng) sẽ làm cho giá tăng một lần nữa và phạm vi giao dịch sẽ mở rộng. Sau lần tăng này, hiệu ứng spike and channel đã phát huy và các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mẫu khác.

  Bởi vì cuối cùng các kênh thường được hồi lại, nên rất hữu ích khi xem tất cả các kênh tăng là flag giảm và tất cả các kênh giảm là flag tăng. Tuy nhiên, nếu xu hướng mạnh, sự bứt phá có thể đi ngang và được theo sau bởi sự tiếp tục xu hướng. Hiếm khi, đột phá có thể theo hướng xu hướngxu hướng có thể tăng tốc mạnh mẽ. Ví dụ: nếu có một spike tăng giá và sau đó là kênh tăng giá, hiếm khi thị trường sẽ vượt ra khỏi đường kênh xu hướngxu hướng tăng sẽ tăng tốc. Thông thường, đột phá sẽ thất bại trong vòng năm thanh hoặc lâu hơn và thị trường sau đó sẽ đảo ngược.

  Mặc dù hầu hết các phạm vi giao dịch là flag trên biểu đồ khung thời gian cao hơn và hầu hết trong số chúng thoát ra theo hướng của xu hướng, hầu như tất cả các đảo ngược bắt đầu là phạm vi giao dịch, sẽ được thảo luận trong phần về đảo ngược trong cuốn sách thứ ba.

  Test(thử nghiệm) có nghĩa là thị trường đang quay trở lại khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, như đường xu hướng, đường kênh xu hướng, mục tiêu measured move, swing cao hoặc thấp, mức thấp của “entry bar” (thanh nhập) tăng hoặc mức cao của “entry bar”giảm, mức cao của thanh tín hiệu tăng hoặc mức thấp của thanh tín hiệu giảm,mức thấp hoặc cao,đóng cửa hoặc mở cửa của ngày hôm qua. Trader thường đặt giao dịch dựa trên hành vi tại thử nghiệm. Ví dụ, nếu thị trường có mức cao,một pullback, và sau đó là một đợt tăng trở lại mức cao đó, những con bò muốn thấy một sự đột phá mạnh mẽ. Nếu một đột phá mạnh mẽ đang phát triển, họ có thể mua ở một tick trên mức cao cũ hoặc họ có thể chờ đợi một đợt pullback từ điểm phá vỡ và sau đó mua một tick trên mức cao nhất của thanh trước đó, dự kiến sẽ nối lại điểm phá vỡ. Những con gấu đang tìm kiếm một sự đảo ngược. Nếu sự phục hồi lên đến mức cao cũ thiếu động lực và sau đó thị trường hình thành một thanh đảo chiều trong khu vực của mức cao cũ, chúng sẽ rút bán dưới thanh đảo chiều. Họ không quan tâm nếu bài kiểm tra hình thành mức cao hơn, đỉnh cao gấp đôi hoặc mức cao thấp hơn. Họ chỉ muốn thấy thị trường từ chối giá ở khu vực này để xác thực ý kiến của họ rằng thị trường quá đắt ở đây.

  Reversal (đảo ngược) là sự thay đổi từ một loại hành vi sang một loại hành vi ngược lại, nhưng thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, phạm vi giao dịch được cho là trái ngược với hành vi xu hướng và khi một xu hướng được theo sau bởi một phạm vi giao dịch, hành vi của thị trường đã đảo ngược. Khi một phạm vi giao dịch trở thành một xu hướng, hành vi của thị trường cũng đã đảo ngược, nhưng sự thay đổi đó được gọi là đột phá. Không ai gọi đó là một sự đảo ngược, mặc dù về mặt kỹ thuật nó đang đảo ngược giao dịch hai mặt thành giao dịch một mặt.
  Mặc dù hầu hết các Trader nghĩ rằng sự đảo chiều là từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc xu hướng giảm sang xu hướng tăng, hầu hết các đảo ngược không dẫn đến một xu hướng ngược lại và thay vào đó trở thành một sự chuyển đổi tạm thời từ xu hướng tăng hoặc giảm sang giao dịch phạm vi. Thị trường có quán tính và rất khó thay đổi. Khi có một xu hướng tăng mạnh, nó sẽ chống lại sự thay đổi; gần như mọi nỗ lực đảo ngược sẽ kết thúc như một fag tăng và xu hướng sau đó sẽ tiếp tục. Mỗi flag tăng liên tiếp sẽ có xu hướng lớn hơn khi những con bò trở nên quan tâm hơn ở mức cao mới và chốt lợi nhuận và ít quan tâm đến việc mua mới, và những con gấu sẽ bắt đầu trở nên hung dữ hơn. Tại một số điểm, những con gấu sẽ áp đảo những con bò, phạm vi giao dịch sẽ phá vỡ giảm và một xu hướng gấu sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, điều này thường xảy ra sau một số nỗ lực đảo ngược trước đó dẫn đến flag tăng ngày càng lớn hơn, nơi những con bò áp đảo những con gấu và xu hướng giảm không phát triển. Mặc dù hầu hết các đảo ngược chỉ dẫn đến phạm vi giao dịch, di chuyển thường đủ lớn để dẫn đến giao dịch swing, đây là một động thái đủ lớn để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Ngay cả khi một xu hướng ngược lại mở ra cuối cùng, các nhà giao dịch sẽ lấy ít nhất một phần lợi nhuận ở các mục tiêu hợp lý đầu tiên, chỉ trong trường hợp đảo ngược chỉ dẫn đến một phạm vi giao dịch, thường là như vậy.

  Reversals có sự xuất hiện khác nhau, tùy thuộc vào biểu đồ mà bạn đang sử dụng. Ví dụ: nếu bạn thấy một thanh đảo ngược giảm lớn trên biểu đồ hàng tháng, thì đó có thể là đảo ngược hai thanh trên biểu đồ hàng tuần và đó có thể là một đợt tăng giá ba thanh, là climax mua, và sau đó là 10 ngày phạm vi giao dịch, và cuối cùng là một đột phá hai thanh trên biểu đồ hàng ngày. Không quan trọng bạn đang sử dụng biểu đồ nào miễn là bạn nhận ra mẫu đó là một sự đảo ngược và tất cả các mẫu này là các mẫu đảo ngược.

  Các bạn đọc phần nào không hiểu có thể comment, mình sẽ cố gắng giải đáp.
  chúc mọi người học tập vui vẽ
   
  Lưu
  ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
  ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
  ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
  ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
  ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
  ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
  ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
  ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
  Đang tải...
 2. Jikayy

  Jikayy

  53
  30
  hay, cần lắm link của các phần trước :):):)
   
  Nguyễn.T. Nhật bài này.
 3. có cái hình minh họa chắc dễ hiểu hơn, thank
   
 4. thanh70

  thanh70

  41
  38
  Cố lên Bác ơi, Thanks Bác chủ
   
  Nguyễn.T. Nhật bài này.
 5. bác đợi phần sau sẽ có VD nhé
   
 6. chủ topic cho a xin cái mail hay fb hoặc zalo anh em trao đổi nhỉ :D
   

Bình luận mới nhất

 • huychienma11111 trong Chuyện bên lề 6,411 Xem / 20 Trả lời
 • Levuong trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 1,186 Xem / 21 Trả lời
 • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 122,082 Xem / 5,406 Trả lời
 • Anchorite trong Chuyện bên lề 369 Xem / 3 Trả lời
 • Hoangdg trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 2,172 Xem / 5 Trả lời
 • mr heisenberg trong Hệ thống giao dịch 39,765 Xem / 31 Trả lời
 • ToiLaTrader.com trong Chuyện bên lề 1,804 Xem / 12 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  OlympTrade
  FT Markets
  LiteForex
  Doo Prime
  FXCM
  AxiTrader
  Capstone
  EightCap
  Tickmill
  AETOS
  FBS
  Đang tải...
  0