1. Trading Price Action Trend:Chapter 5: Signal Bars: Reversal Bars(P4))

  Trading Price Action Trend:Chapter 5: Signal Bars: Reversal Bars(P4))
  05/03/2019
  903 lượt xem
  Figure 5.3 Reversal Bars Can Be Unconventional
  photofacefun_com_1551765129.

  Một thanh đảo chiều giảm không cần có mức cao cao hơn mức cao của thanh trước, nhưng nó cần phải đảo ngược một cái gì đó về hành động giá của thanh hoặc thanh trước. Trong hình 5.3, thanh 29 là thanh xu hướng giảm mạnh ở leg tăng, vì vậy cơ thể của nó đảo ngược hướng của thị trường. Sự đóng cửa của nó đã đảo ngược việc đóng cửa của 13 thanh trước và mức thấp của 12 thanh trước đó, điều này không bình thường nhưng là dấu hiệu của sức mạnh. Tất cả các trader đã mua ở gần mức đóng cửa thanh 24 và trong bất kỳ 12 thanh tiếp theo, bây giờ đều nhanh chóng bị lỗ và nếu họ không thoát ra khi thanh 29 đang hình thành, họ sẽ phải thoát ra ở lần tiếp theo với mức giá thấp hơn. Sau đó, người mua sẽ bước sang một bên cho đến khi chúng tin rằng xu hướng đã đảo ngược. Một thanh đảo chiều mạnh duy nhất đảo ngược nhiều thanh trước đó, như thanh 29, có thể dẫn đến một sự đảo chiều xu hướng. Nó cũng có thể khiến những con bò mạnh mẽ tin rằng thị trường có thể sẽ giao dịch đủ thấp để họ có thể thoát khỏi vị thế mua và sau đó tìm cách mua lại với mức giá thấp hơn nhiều, có thể là bằng cách sử dụng measured move dựa trên chiều cao của thanh. Những con bò thất vọng này sẽ tìm kiếm bất kỳ cơ hội để thoát khỏi vị thế mua của chúng. Họ hy vọng sẽ thoát ra khỏi một khoản lỗ vào thời điểm này, nhưng muốn thoát ra với một khoản lỗ nhỏ nhất có thể và sẽ đặt các lệnh giới hạn ở gần mức đóng cửa của thanh 29 và trên mức cao của các thanh trước đó. Một số trader sẽ xem thanh trước là thiết lập mua high 1, nhưng đây là tình huống mà các nhà giao dịch tin rằng hướng luôn luôn đảo ngược giảm. Do đó, họ nghĩ rằng các mục nhập high 1 và high 2 sẽ không mang lại lợi nhuận. Cả bò và gấu sẽ đặt lệnh giới hạn bán trên các thanh tín hiệu high 1 và high 2 này (nhập lệnh giới hạn ở tín hiệu high or low 1 hoặc 2 mà bạn cho rằng chúng thất bại sẽ được thảo luận trong cuốn 2). Những con bò sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát ra với một khoản lỗ nhỏ hơn và những con gấu xem đây là cơ hội tuyệt vời để bán ở mức cao của thanh trước trong một xu hướng giảm mới (có thể là kênh gấu), nhưng nếu thị trường giảm bên dưới thanh tín hiệu mua high 2 , những con bò sẽ bỏ cuộc, và thị trường thường sẽ bùng phát thành một spike giảm giá và sau đó ít nhất là một measured move giảm xuống.

  Nếu không có pullback để cho phép những con bò bị mắc kẹt thoát ra với một tổn thất nhỏ hơn trong một vài thanh, chúng sẽ thoát ra tại mức giá thị trường và trên các thanh đóng giảm, và dừng lại ở dưới mức thấp của thanh trước đó. Gấu hiểu những gì đang xảy ra và sẽ tìm kiếm những cơ hội tương tự để bán, nhưng việc bán của họ sẽ là bắt đầu bán(vị thế bán mới), không phải để thoát khỏi vị thế mua trước đó. Những con bò giữ lệnh qua thanh 29 là những swing trader, bởi vì sẵn sàng giữ lệnh qua những pullback. Các nhà giao dịch swing thường là những người tham gia mạnh nhất, bởi vì nhiều người trong số họ là các tổ chức có nhiều tiền và có khả năng chịu đựng được pullback. Một khi những con bò mạnh nhất này quyết định rằng thị trường sẽ giảm hơn nữa, không còn ai để mua và thị trường thường phải giảm khoảng two leg kéo dài trong khoảng 10 bar,một số mức hỗ trợ trước khi họ sẽ xem xét mua lại. Họ sẽ không mua cho đến khi thiết lập mua mạnh xuất hiện và nếu không có, họ sẽ tiếp tục chờ đợi. Ở đây, không còn đủ thanh xuất hiện trong ngày để họ tìm mua lại, và do đó không còn đủ người mua để nâng thị trường trước khi kết thúc ngày.

  Thanh 29 là một thanh tín hiệu, và nhiều trader đã bán dưới mức thấp của nó. Nó cũng là một thanh nhập, và nhiều nhà giao dịch đã bán trong khi nó giảm xuống dưới mức thấp của thanh trước đó và khi nó đang mở rộng xuống, bởi vì họ tin rằng sự đột phá trên phạm vi giao dịch của 12 thanh trước đã thất bại. Nó cũng là một thanh đột phá vì nó đã thoát ra khỏi phạm vi giao dịch đó theo hướng giảm. Nó tạo thành một sự đảo ngược với thanh 27 hoặc với mục nhập spike tăng từ thanh 26 đến thanh 29. Từ hình nhỏ, bạn có thể thấy rằng nó là một phần của thanh đảo chiều lớn trên biểu đồ 15 phút.

  Bar 21 đã đảo ngược giá đóng cửa của ba thanh trước đó nhưng vì nó nằm trong kênh gấu dốc, nên an toàn hơn khi chờ đợi để mua một breakout pullback sau khi thị trường phá vỡ trên kênh giảm trước đó. Ngoài ra, nó chồng chéo hai thanh trước đó và có thể đang hình thành một phạm vi giao dịch thay vì đảo ngược. Thanh 23 là một thanh tín hiệu breakout pullback hợp lý, vì thị trường chỉ thực hiện hai lần bán tháo và cả hai đều thất bại (thanh 11 và thanh trước thanh 23). Bởi vì một ngày đã có một đợt tăng mạnh như vậy trong vài giờ đầu tiên, thị trường có thể sẽ cố gắng tăng trở lại sau một pullback. Điều này làm tăng cơ hội thành công cho các trader đã mua trên thanh 21, đặc biệt là khi nó đã kiểm tra đột phá ban đầu trên phạm vi mở cửa (mức cao của thanh 1) và đảo ngược tăng.

  Thanh 21 là thanh tín hiệu nhưng thanh theo sau là thanh doji, cho thấy sự thiếu khẩn cấp của những người mua. Thanh 25 cũng là một thanh tín hiệu và thanh tiếp theo là một doji inside bar. Bất cứ khi nào thanh sau thanh tín hiệu là một thanh doji nhỏ, thị trường thiếu sự khẩn cấp cho một sự đảo ngược. Nếu thanh là một thanh bên trong, như sau thanh 25, tốt hơn là không thực hiện giao dịch trừ khi thiết lập đặc biệt mạnh. Nếu doji là thanh nhập như sau thanh 21, bạn có một vài lựa chọn. Bạn có thể cố gắng thoát ra vứoi mức hòa vốn hoặc mất một tick, hoặc, nếu thiết lập có vẻ tốt, bạn có thể giữ điểm dừng bên dưới thanh tín hiệu của mình. Vì điều này trông giống như một thiết lập tốt, nó có ý nghĩa để giữ lâu với một điểm dừng bên dưới thanh tín hiệu.

  Thanh sau thanh 19 là doji, nhưng thanh 19 là tín hiệu yếu. Khi thanh nhập sau tín hiệu yếu cũng yếu, tốt hơn là cố gắng thoát ra xung quanh mức hòa vốn.

  Nói chung, nâng điểm dừng xuống ngay dưới thanh nhập doji không phải là một lựa chọn tốt vì tỷ lệ cược là 50-50 giá sẽ di chuyển đến đấy. Nếu đó là những gì bạn làm, có lẽ tốt hơn là cố gắng thoát ra khỏi mức hòa vốn. Bất cứ khi nào có một thanh doji xuất hiện trong một vài thanh đảo ngược, thị trường có khoảng 50% cơ hội giao dịch theo hướng ngược lại. Ngoài ra, khi bạn đang giao dịch đảo chiều,và tỷ lệ xuất hiện pullback rất cao. Nếu bạn thực hiện giao dịch và nó có vẻ mạnh mẽ, bạn phải sẵn sàng cho phép pullback xuât hiện nếu không bạn không nên thực hiện giao dịch. Nếu thiết lập thay vào đó là yếu, bạn muốn có một thanh nhập rất mạnh và nếu nó không xuất hiện, hãy xem xét việc cố gắng thoát ra với một khoản lỗ nhỏ (hòa vốn hoặc có thể mất một hoặc hai tick).

  Có một thanh xu hướng tăng mạnh hai thanh sau thanh 13, và vì nó là thanh đảo chiều, nên nó có thể được xem như một thanh tín hiệu. Nó được theo sau bởi một inside bar, có thể được coi là một breakout pullback. Tuy nhiên, do thanh tín hiệu tăng mạnh đó có quá nhiều sự trùng lặp với hai thanh trước đó, nên nó có thể có 60% cơ hội trở thành bẫy tăng giá, như nó đã làm ở đây. Bull flag ngay trên mức EMA, nơi có ba hoặc nhiều thanh lớn chủ yếu chồng lên nhau thường là bẫy. Điều tương tự cũng đúng đối với một bear flag ngay dưới mức EMA, nơi có ba hoặc nhiều thanh giảm lớn hơn phần lớn trùng nhau. Ngay cả khi có một thanh tín hiệu là thanh xu hướng gỉam mạnh mẽ, tỷ lệ cược là một mục nhập bán dưới đáy sẽ dẫn đến thua lỗ.

  Giữa các thanh 10 và 15 có một số thanh có thân gấu mạnh và đây là dấu hiệu của áp lực bán. Áp lực bán được tích lũy, và cuối cùng dẫn đến bán tháo.
   

  Sách hay cho anh em tham khảo:
  Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

  Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
  Lưu
  ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
  ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
  ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
  ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
  ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
  ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
  ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
  ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
  Đang tải...

Bình luận mới nhất

 • Cao Trường Phát trong Chuyện bên lề 174 Xem / 2 Trả lời
 • Sumo Nguyễn trong Chuyện bên lề 429 Xem / 3 Trả lời
 • le8837 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 87,092 Xem / 137 Trả lời
 • Gia Vũ trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 35,047 Xem / 127 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  FBS
  AETOS
  Tickmill
  OlympTrade
  LiteForex
  Doo Prime
  Capstone
  BDSwiss
  AxiTrader
  LMAX Global
  FXCM
  Đang tải...
  0