1. Xu hướng trong thị trường forex là gì? Một số cách xác định xu hướng trong thị trường forex?

  Xu hướng trong thị trường forex là gì? Một số cách xác định xu hướng trong thị trường forex?
  12/05/2018
  7,161 lượt xem

  Xu hướng trong thị trường Forex là gì?


  Xu hướng trong thị trường forex là hiện tượng giá cả biến động trên thị trường đang đi theo 1 hướng nào đó. Có 3 dạng Xu hướng trong thị trường Forex là Tăng, Giảm và Đi ngang (sideway). Việc xác định được Xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư Forex có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch forex phù hợp với Xu hướng đã xác định, từ đó có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

  Nói về Xu hướng, có một số câu mà nhà đầu tư Forex cần nhớ như “Xu hướng là bạn của bạn” (Trend is your friend), “Hãy giao dịch thuận Xu hướng” (Trading with the trend) hoặc “Đừng chống lại Xu hướng” (Don’t fight the trend). Những câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc xác định Xu hướng để đưa ra chiến lược thuận với Xu hướng đó.

  Một số cách xác định xu hướng trong thị trường Forex


  Muốn xác định xu hướng trong thị trường Forex, nhà đầu tư thường sử dụng biểu đồ giá. Biểu đồ giá là nơi các dữ liệu giá kết hợp lại với nhau, tạo thành 1 biểu đồ, tạo sự trực quan cho người dùng.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_identa53f3c5c37af3ff9dceb8ee7dd04379e.
  Biểu đồ giá cặp tiền tệ EURUSD. Nguồn : Metatrader 4 của Exness

  Muốn xác định xu hướng trong thị trường Forex, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, dựa theo phân tích kỹ thuật. Độ chính xác của mỗi phương pháp đều chỉ mang tính tương đối và tùy thuộc nhiều vào kiến thức cũng như kinh nghiệm của người sử dụng. Các phương pháp được đề cập dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

  a) Sử dụng các đỉnh / đáy để xác định xu hướng thị trường Forex


  Cách cơ bản nhất để xác định xu hướng thị trường Forex mà chỉ sử dụng biểu đồ trơn, không cần phải sử dụng bất cứ công cụ nào bên ngoài là phương pháp dựa và đỉnh / đáy của biểu đồ. Cụ thể như sau
  • Một xu hướng được xem là xu hướng tăng khi nó liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn mới.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident158da8908affa961f728dc654caf424a.
  Các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn mới liên tục được tạo ra, biểu hiện của xu hướng tăng trong thị trường Forex. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness

  • Một xu hướng được xem là xu hướng giảm khi nó liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn mới
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident0ec7ff886329342db223d636961ae3d4.
  Các đỉnh thấp hơn mới và đáy thấp hơn mới liên tục được tạo ra, thể hiện xu hướng giảm trên thị trường Forex. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness
  • Thị trường không có xu hướng (đi ngang hay sideway) biểu hiện qua biểu đồ giá không thể tạo các đỉnh cao hay đáy thấp mới mà chỉ di chuyển ngang trong 1 khu vực nào đó
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident2f24de5f78345b98dc9200be7631319a.
  Giá cả cặp tiền tệ đi ngang trong 1 vùng giá nào đó, biểu hiện của thị trường Forex không có xu hướng, hay còn gọi là sideway. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness

  b) Sử dụng đường xu hướng – trendline


  Đường xu hướng là một công cụ phổ biến trong số các công cụ dùng để xác định xu hướng dành cho nhà đầu tư trong thị trường Forex. Đường xu hướng giúp xác định trạng thái thị trường tại thời điểm hiện tại đang theo xu hướng nào.

  Nếu đường xu hướng nối các đáy từ phía dưới dốc lên phía trên, từ trái sang phải, thị trường được xem là đang trong xu hướng tăng. Để vẽ đường xu hướng tăng, chỉ cần nối tối thiểu 2 điểm dốc lên bên dưới biểu đồ giá.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident214b1fe188d09deb730d621ead6c7e5a.
  Thị trường được xem là trong xu hướng tăng khi giá nằm trên đường xu hướng dốc lên bên dưới. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

  Nếu đường xu hướng nối các đỉnh từ phía trên dốc xuống phía dưới, từ trái sang phải, thị trường được xem là đang trong xu hướng giảm. Để vẽ đường xu hướng giảm, chỉ cần nối tối thiểu 2 điểm dốc xuống bên trên của biểu đồ giá.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident5caa20be90e0e07c5fc6f8040eccbce7.
  Thị trường được xem là trong xu hướng giảm khi giá nằm dưới đường xu hướng giảm dốc xuống bên trên. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

  Tại các điểm giá cắt gãy đường xu hướng, thị trường được cảnh báo có thể chuyển trạng thái từ có xu hướng sang đi ngang, hoặc có thể là đảo chiều. Giá cắt gãy đường xu hướng là dấu hiệu quan trọng đầu tiên mà nhà đầu tư cần lưu ý.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_identbbbd2eaf55ce8394511f6eaa073bcf2f.
  Các giao cắt lên và xuống của giá với đường xu hướng cảnh báo nhà đầu tư về khả năng đảo chiều trong xu hướng thị trường. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

  c) Sử dụng chỉ báo ADX để xác đinh xu hướng thị trường Forex


  ADX là viết tắt của từ Average Directional Index. Được J.Welles Wilder phát triển vào năm 1978, ADX được nhiều nhà đầu tư sử dụng để đo lường xu hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường.

  Có thể dễ dàng tìm ra và mở ADX lên trong Metatrader 4 của Exness tại vị trí Thêm > Các công cụ hỗ trợ > xu hướng > Average Directional Movement Index.
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_identbb7eb021523ff03fe5af749177dbb5bb.
  Chỉ báo ADX trên Metatrader 4 của Exness

  Trong cấu thành của ADX có 2 đường +DI và –DI. Vì ADX chỉ đo sức mạnh của xu hướng mà không phân biệt được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm, nên nhà đầu tư có thể nhìn thêm +DI và - DI để xác định xu hướng. Nếu + DI nằm trên – DI, đó là xu hướng tăng. Ngược lại, nếu – DI nằm trên + DI, đó là xu hướng giảm. ADX giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại đó là mạnh hay yếu.

  d) Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng trong thị trường forex


  Đường trung bình động (moving average – MA) là 1 chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực phân tích biểu đồ. Chúng giúp ích cho nhà đầu tư rất nhiều trong việc xác định xu hướng thị trường.

  Đường trung bình động được tính toán bằng cách cộng tất cả các giá của một loại giá nào đó (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) trong 1 khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó chia bình quân cho số kỳ thời gian đó. Ví dụ, trong trường hợp nhà đầu tư muốn tính trung bình động giản đơn trong 15 ngày vừa qua bằng giá đóng cửa, công thức tính toán sẽ cộng giá đóng cửa của 15 ngày gần đây lại và chia cho 15. Mỗi ngày trôi qua, lại có một dữ liệu mới được bổ sung lên biểu đồ. Sự kết nối các dữ liệu này tạo thành Đường trung bình động

  Có thể tìm Đường trung bình động trên phần mềm Metatrader 4 của Exness tại Thêm > Các công cụ hỗ trợ > xu hướng > Moving Average
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_identb870764c65dcad7ed2b1297e0858ad3f.
  Đường trung bình động trên biểu đồ cặp tiền tệ EURUSD phần mềm Metatrader 4 của Exness. Nguồn : Exness Metatrader 4.

  Cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường trung bình động

  Dưới đây là một số cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường trung bình động Moving Average

  Cách 1 : Xem vị trí của giá so với đường trung bình động và độ dốc của đường trung bình động


  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_ident9bbc1e863ef55df9f806951758ef094d.
  Các xu hướng tăng (các đoạn mũi tên màu xanh) và giảm (các đoạn mũi tên màu đỏ) theo Exness Metatrader 4

  Trong hình minh họa trên, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng như sau

  Cách 2: dùng nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng


  Trong cách này, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thông qua cách nhìn nhiều đường trung bình động và xem xét vị trí cũng như độ dốc. Ví dụ dưới đây sử dụng hai đường trung bình động giản đơn (SMA : Simple Moving Average) là SMA 50 (màu đỏ) và SMA 200 (màu xanh) để xác định xu hướng
  ablog.exness.com_hs_fs_hubfs_blog_forex_education_how_to_identc17479aa049ba815ba0b59ab328a9fa6.
  Đường SMA 50 và SMA 200 trên biểu đồ cặp tiền tệ EURUSD. Nguồn : Exness Metatrader 4

  Trong ví dụ trên, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng như sau
  Các điểm giao cắt của SMA 50 và SMA 200 là các điểm thay đổi xu hướng. Nếu SMA 50 cắt lên SMA 200, đó là dấu hiệu xu hướng tăng có thể bắt đầu. Ngược lại, nếu SMA 50 cắt xuống SMA 200, xu hướng xuống có thể sẽ hình thành

  Trên đây là một số phương pháp xác định xu hướng trong thị trường Forex. Có rất nhiều cách khác để xác định xu hướng của thị trường. Nhà đầu tư nên tìm hiểu xem phương pháp nào phù hợp với hệ thống, chiến lược giao dịch của mình.

  >> Với 20 triệu thì học khóa training về trading nào được hả các bác?

  >> Học Forex miễn phí ở đâu và như thế nào là tốt nhất?


  Theo Blog Exness
   
  Lưu
  ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
  ✅ Fibonacci Hồi Quy (Fibonacci Retracement) - Phương Pháp Vẽ Mới Chính Xác 96.69%
  ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
  ✅ 4 Chỉ Báo (Indicator) Đơn Giản & Mạnh Mẽ TĂNG XÁC SUẤT THẮNG Giao Dịch Forex
  ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
  ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
  ✅ Chỉ Báo ADX - Công Cụ Xác Định Sức Mạnh Xu Hướng
  ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
 2. Dobinh

  Dobinh

  183
  159
  Cảm ơn bác.
   

Bình luận mới nhất

 • OVE trong Thông tin được tài trợ 432 Xem / 4 Trả lời
 • KuGaHN trong Hệ thống giao dịch 18,106 Xem / 171 Trả lời
 • friendntt10 trong Thông báo TraderViet 4,020 Xem / 6 Trả lời
 • Đang tải...

  Broker được cấp phép

  XTB
  Công ty Fintech eToro
  LiteForex
  Doo Prime
  FXCM
  AxiTrader
  Capstone
  EightCap
  FBS
  FT Markets
  OlympTrade
  Tickmill
  AETOS
  Đang tải...
  0