mô hình inside bar

 1. Chủ đề

  Vàng đầu ngày - Hồi tiếp?

  Duonghuy, 8/12/16
  2 Trả lời, mới nhất bởi Duonghuy 8/12/16
 2. Chủ đề

  Mô hình Inside Bar

  Duonghuy, 6/8/16
  3 Trả lời, mới nhất bởi lchimoku 1/6/17