Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

Thảo luận trong 'Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi SignalCenter, 12/06/2020.

 1. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.6720
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6780 & 0.6800
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6700 & 0.6680

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.9950
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0020 & 1.0040
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9930 & 0.9910

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1510
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1580 & 1.1610
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1480 & 1.1450

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 143.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 142.50 & 141.80
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 144.00 & 144.40

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1703.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1684.00 & 1678.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1709.00 & 1715.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 16.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.6720
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6660 & 0.6640
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6745 & 0.6770

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 16.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.0020
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9955 & 0.9940
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0040 & 1.0060

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 16.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.1490
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1430 & 1.1400
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1520 & 1.1550

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 16.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 143.80
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 142.90 & 142.60
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 144.10 & 144.40

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 16.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1679.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1650.00 & 1640.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1690.00 & 1700.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 19.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.6700
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6750 & 0.6770
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6685 & 0.6670

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 19.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.9980
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0035 & 1.0060
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9960 & 0.9945

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 19.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1400
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1450 & 1.1480
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1375 & 1.1350
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/gu091922.gif
  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 19.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 143.30
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 142.55 & 142.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 143.55 & 143.80

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 19.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1666.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1690.00 & 1698.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1653.00 & 1643.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 4. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 20.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.6700
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6750 & 0.6770
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6685 & 0.6670

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 20.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.9990
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0055 & 1.0080
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9970 & 0.9950

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 20.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1400
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1460 & 1.1480
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1380 & 1.1360

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 20.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 143.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 143.00 & 142.85
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 143.65 & 143.80

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 20.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1665.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1680.00 & 1690.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1659.00 & 1653.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
  N.Tran.DiepDiep bài này.
 5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 22.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.6930
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6580 & 0.6430
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7030 & 0.7160

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 22.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.0200
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9670 & 0.9300
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0370 & 1.0600

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 22.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.2000
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1000 & 1.0600
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.2350 & 1.2670

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 22.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 135.50
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 147.00 & 152.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 131.00 & 128.60

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 22.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1677.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1654.00 & 1646.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1688.00 & 1698.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 6. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 23.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.6610
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6670 & 0.6690
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6590 & 0.6570

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 23.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.9810
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.9865 & 0.9890
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9780 & 0.9750

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 23.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.1240
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1290 & 1.1320
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1210 & 1.1180

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 23.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 143.20
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 141.50 & 141.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 143.80 & 144.50

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 23.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1657.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1688.00 & 1698.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1646.00 & 1638.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 7. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.6570
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6500 & 0.6470
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6590 & 0.6610

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.9750
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9650 & 0.9620
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.9780 & 0.9810
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/eu092622.gif
  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 26.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.0910
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.0760 & 1.0700
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0990 & 1.1060

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 26.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 142.80
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 143.80 & 144.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 142.40 & 141.80

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 26.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1657.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1635.00 & 1626.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1665.00 & 1674.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 8. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 27.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.6490
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6435 & 0.6420
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6510 & 0.6530

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 27.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.9650
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9580 & 0.9550
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.9675 & 0.9700

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 27.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.0590
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0780 & 1.0860
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.0500 & 1.0390

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 27.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 144.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 144.80 & 145.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 143.60 & 143.20

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 27.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1638.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1616.00 & 1608.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1649.00 & 1658.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 9. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 28.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.6460
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6410 & 0.6380
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6485 & 0.6510
  [Broken External Image]:https://tradehay.com/assets/img/au092822.gif
  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 28.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 0.9620
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9560 & 0.9530
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.9645 & 0.9670

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 28.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1.0780
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.0660 & 1.0610
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0840 & 1.0890

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 28.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 144.40
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 145.00 & 145.30
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 144.10 & 143.80

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 28.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 1640.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1620.00 & 1608.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1649.00 & 1658.00

  Nguồn www.tradehay.com
   
 10. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM
  PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 29.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.6460
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.6530 & 0.6560
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.6430 & 0.6400

  PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 29.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 0.9660
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.9720 & 0.9750
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.9630 & 0.9600

  PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 29.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1.0750
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.0860 & 1.0910
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.0680 & 1.0620

  PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 29.09.2022
  • Xu hướng: Giảm
  • Pivot: 144.60
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 143.90 & 143.60
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 144.90 & 145.20

  PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 29.09.2022
  • Xu hướng: Tăng
  • Pivot: 1642.00
  • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1666.00 & 1675.00
  • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1631.00 & 1621.00

  Nguồn www.tradehay.com
   

  Các file đính kèm:

Bình luận mới nhất

 • Code EA FX trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 15,518 Xem / 109 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0