Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro.com

Thảo luận trong 'Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa' bắt đầu bởi bryanhuynh, 11/01/2021.

 1. Đang tải...
 2. FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/01

  Gold Intraday: Chịu Áp Lực

  Điểm Trục: 1912,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1912,00 với mục tiêu là 1870,00 & 1863,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1912.00 tìm kiếm sự tăng giá với 1920,00 & 1928,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.
   
 3. FxPro: Phân tích giá bạc thị trường ngày 08/01/2021

  • Giá bạc đảo chiều từ mức kháng cự quan trọng 27,45

  • Có khả năng giảm xuống 25,00

  Giá bạc gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự quan trọng 27,45 (đã đảo chiều giá từ giữa tháng 9).

  Vùng kháng cự gần mức kháng cự 27,45 được củng cố bởi dải Bollinger Band hàng ngày phía trên và sự điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung lực đi xuống từ tháng Tám.

  Bạc dự kiến sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ tiếp theo 25,00 (mức thấp của đợt điều chỉnh nhỏ (ii) từ tháng trước).
  afxpro.news_wp_content_uploads_2021_01_xagusd_primary_analysis_jan_08_1736_pm_1_day_1024x479.
   
 4. FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 11/01/2021


  Gold Intraday: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1870.00.

  Trục xoay: 1870,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1870,00 với các mục tiêu ở mức 1816,00 & 1800,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1870,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1887,00 & 1904,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: miễn là 1870.00 là kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm.
  Gold 1101.
   
 5. FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 13/01/2021  Gold Intraday: dự đoán 1894.00

  Trục Xoay: 1845,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1845,00 với mục tiêu là 1877,00 & 1894,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1845,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1829,00 & 1816,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng tăng.

  gold1301.
   
 6. FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 14/01/2021


  Gold Intraday: ngưỡng kháng cự là 1852.
  Trục Xoay: 1852,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1852,00 với các mục tiêu ở mức 1829,00 & 1816,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1852,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1864,00 & 1877,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.
  gold1401.PNG
   
 7. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 15/01/2021

  Gold Intraday: xu hướng vẫn tăng.
  Trục xoay: 1840,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1840,00 với mục tiêu là 1864,00 & 1877,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1840,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1828,00 & 1816,00 làm mục tiêu.

  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
   
 8. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/01/2021  Trục Xoay: 1823,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1823,00 với mục tiêu là 1855,00 & 1863,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1823,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1810,00 & 1802,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tiến thêm.

  gold1801.PNG
   
 9. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/01/2021
  Gold Intraday: 1850.00.
  Trục Xoay: 1829,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1829,00 với mục tiêu ở mức 1845,00 & 1850,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1829,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1823,00 & 1818,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_ras9D05BU8Vnsteq4FFpF3DZu7LHh1c76ae7a27ee7ac9b34a4481df7dafe1.
   
 10. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 20/01/2021  Gold Intraday: tăn g thêm.
  Trục Xoay: 1841,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí dài trên 1841,00 với mục tiêu là 1863,00 & 1872,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1841,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1835,00 & 1829,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tiến thêm.

  gold2001.PNG
   
 11. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 21/01/2021  Gold Intraday: tiếp tục tăng.
  Trục Xoay:1862,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1862,00 với mục tiêu ở mức 1884,00 & 1894,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1862,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1854,00 & 1840,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tiến thêm.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_9gy14Chbo6SRZmD8fTp546j9r367e193d3a7f9f536ad52bde2efb53f82747.
   
 12. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 22/01/2021  Gold Intraday: hợp nhất.
  Trục Xoay: 1872,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1872,00 với mục tiêu ở mức 1848,00 & 1840,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1872,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1885,00 & 1894,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: miễn là 1872,00 là kháng cự, kỳ vọng sẽ quay trở lại 1848,00.

  aci5_googleusercontent_com_proxy_lf8W_9BkkEc9gli9Qq9pT8o8cggHQ44f3c21470f61c832f4af5bb570fb261.
   
 13. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 25/01/2021  Gold Intraday: chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1860,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1860,00 với mục tiêu ở mức 1845,00 & 1837,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1860,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1867,00 & 1875,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI thiếu động lượng đi lên.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_WOyXnK7_XHfjkEfTI1q69Gf7Szful5943fa070b0319d695e9eb8ebc5589fc.
   
 14. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 26/01/2021  Gold Intraday: xu hướng tăng trên 1852,00.
  Trục xoay: 1852,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1852,00 với mục tiêu là 1867,00 & 1875,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1852,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1847,00 & 1837,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_qHAod2DKplgEDlHMMbFQVC4VMaAxr399abfebbfbe574ef364e213e1b9e96b.
   
 15. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 27/01/2021  Gold Intraday: giới hạn bởi một đường xu hướng tiêu cực.
  Trục xoay: 1,857.00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,857.00 với mục tiêu là 1,843.00 & 1,83.00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1,857.00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1,868.00 & 1,875.00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.

  aci6_googleusercontent_com_proxy_5ek2uSm5TKC44d5PaGbsbyihXzMZIcf98db5078ab76f3bfcc7ca6e023a106.
   
 16. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 28/01/2021

  Gold Intraday: giới hạn bởi một đường xu hướng tiêu cực.
  Trục Xoay: 1846,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1846.00 với mục tiêu là 1831.00 & 1822.00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1846.00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1853.00 & 1860.00 là mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang giảm và kêu gọi giảm thêm.

  aci3_googleusercontent_com_proxy_yvqkZJI_ksvHl_kFWNqb8tsZX8rUVc9d899883a74415c15c3b80ac321a5fb.
   
 17. FxPro.com : Tin tức giá vàng ngày 29/01/2021  Gold Intraday hỗ trợ trong ngày khoảng 1834.00.
  Trục Xoay: 1834,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1834,00 với mục tiêu ở mức 1853,00 & 1864,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1834,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1825,00 & 1815,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: cơ sở hỗ trợ tại 1834.00 đã hình thành và cho phép ổn định tạm thời.

  aci4_googleusercontent_com_proxy__8WpfcMwTCFm9TadwsHM0Uskj07bN65ee720a24c7aba585bf78b31ebdbe70.
   
 18. Giá vàng có xu hướng tăng trong ngày 29/01/2021
   
  Chỉnh sửa cuối: 29/01/2021
 19. FxPro.com : Tin tức giá vàng ngày 01/02/2021  Gold Intraday: xu hướng tăng trên 1848,00.
  Trục xoay: 1848,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí dài trên 1848,00 với mục tiêu ở mức 1875,00 & 1887,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1848,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1841,00 & 1833,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng thêm.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_Zd90NgtcYPf44lkITpHyLwSXtWPXS4843a1ed5bc2e54678096b08a1efa258.
   
 20. FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 02/02/2021  Gold Intraday: xu hướng tăng trên 1850,00.
  Trục Xoay: 1850,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1850,00 với mục tiêu là 1867,00 & 1875,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1850,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1841,00 & 1833,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI là hỗn hợp.

  aci4_googleusercontent_com_proxy_AIzvA0b55agdZTnBofG8M4_a_cJcBaa73a16115201a36bf0f555f32b5ab2f.
   

Bình luận mới nhất

 • Quang Vu trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 32,158 Xem / 391 Trả lời
 • Marvelking trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 975,309 Xem / 3,785 Trả lời
 • Jewel Nguyen trong Hệ thống giao dịch 7,316 Xem / 114 Trả lời
 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 6,064 Xem / 163 Trả lời
 • chitoan trong Thị trường Forex - Vàng - Hàng hóa 4,794 Xem / 60 Trả lời
 • Đang tải...
  Đang tải...
  0