gap

Gap là các ngắt quãng trên đồ thị báo giá gây ra bởi sự không trùng khớp giữa giá mở cửa của một giai đoạn giao dịch với giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch trước đó. Điều này có thể xảy ra vì những hoàn cảnh bất khả kháng (ví dụ, sau thời điểm cuối tuần). Đọc: 2,271.

 1. Mạc An
 2. Mạc An
 3. Mạc An
 4. DuongHuy
 5. Mạc An
 6. Phương Thúy
 7. Phương Thúy
 8. Phương Thúy
 9. DuongHuy
 10. Phương Thúy
 11. Phương Thúy
 12. Nhật Hoài
 13. Phương Thúy
 14. The Blade
 15. Thông Tin Tài Trợ
 16. Bianas
 17. PepePips
 18. Pan
 19. Khánh Trình
 20. Khánh Trình
Đang tải...
0