gap

Gap là các ngắt quãng trên đồ thị báo giá gây ra bởi sự không trùng khớp giữa giá mở cửa của một giai đoạn giao dịch với giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch trước đó. Điều này có thể xảy ra vì những hoàn cảnh bất khả kháng (ví dụ, sau thời điểm cuối tuần). Đọc: 1,835.

  1. DuongHuy
  2. Chủ đề

    Vàng đầu ngày - Có biến

    DuongHuy, 07/11/2016
    1 Trả lời, mới nhất bởi tienha 07/11/2016
Đang tải...
0