đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường vẽ dọc theo đáy/đỉnh của một xu hướng tăng/giảm để giúp nhận diện được đỉnh/đáy của thị trường hiện tại Đọc: 1,420.

  1. pipsmaster
  2. DuongHuy
Đang tải...