đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường vẽ dọc theo đáy/đỉnh của một xu hướng tăng/giảm để giúp nhận diện được đỉnh/đáy của thị trường hiện tại Đọc: 1,497.

  1. pipsmaster
Đang tải...