đường xu hướng

Đường xu hướng là một đường vẽ dọc theo đáy/đỉnh của một xu hướng tăng/giảm để giúp nhận diện được đỉnh/đáy của thị trường hiện tại Đọc: 2,471.

  1. Le Hue Truong
  2. Le Hue Truong
Đang tải...
0